“Duidelijke maatregelen voor infectiepreventie werken echt!”