14 september 2023 – themadag Langdurige Zorg

Rezisto - themadag KNIP-LZ

Infecties – met of zonder resistente bacteriën – zijn gevaarlijk voor kwetsbare mensen, zoals de bewoners van verpleeghuizen.
Daarom is het belangrijk deze infecties te voorkomen en te zorgen voor zorgvuldig gebruik van antibiotica in verpleeghuizen.
Kom naar de themadag voor Infectiepreventie in de Langdurige Zorg.

 

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.