“Het succes zit in het naleven van protocollen”

Privacy statement

Wie zijn wij?

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) is in 2016 de regionale aanpak antibioticaresistentie (ABR) gestart. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is de oprichting van tien Regionale Zorgnetwerken met als doel antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden op regionaal niveau. Eén van deze zorgnetwerken is het Brabantse Rezisto.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen gegevens vanaf het moment dat een bezoeker zijn gegevens invult of achterlaat op onze website of als iemand zich via de site inschrijft voor één van onze bijeenkomsten.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken gegevens voor het organiseren van bijeenkomsten waar je je voor aangemeld hebt of hebt aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

  • NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, functie, (e-mail)adres en andere contactgegevens;
  • Voor bijeenkomsten waarbij een maaltijd wordt verzorgd, kan eveneens informatie over uw allergie of maaltijdvoorkeuren worden verwerkt.

Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met de personen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de bijeenkomsten. Voor het organiseren van deze congressen kan gebruik gemaakt worden van een extern bureau. Als er gebruik wordt gemaakt van een extern bureau dan heeft Rezisto hiermee afspraken gemaakt zodat persoonsgegevens overeenkomstig de AVG worden verwerkt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Gegevens worden vier weken na de eventuele evaluatie van een bijeenkomst verwijdert, tenzij er een vervolgbijeenkomst wordt gepland. In dat geval worden gegevens vier weken na de evaluatie van de laatste bijeenkomst vernietigd. Bij het aanmelden voor een bijeenkomst kan een andere bewaartermijn vermeld worden.

Rechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw gegevens. Als je wilt weten welke persoonsgegevens Rezisto van jou verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Het zorgnetwerk Rezisto behandelt jouw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Je kunt jouw schriftelijke verzoek sturen aan:

Zorgnetwerk Rezisto Noord-Brabant
t.a.v. C.M. Habben Jansen
Postbus 90158
4800 RK Breda.

Ben je het niet eens met de wijze waarop Rezisto omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Rezisto behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Het meest actuele privacy statement is te vinden op www.rezisto.nl
Wij adviseren je om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Als Rezisto een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan wordt dit kenbaar gemaakt via berichtgeving op onze website of in onze nieuwsbrief.