“Het succes zit in het naleven van protocollen”

Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Rezisto stelt de informatie op de internetsite rezisto.nl met grote zorg samen. Toch kan het voorkomen dat delen van de informatie onvolledig, verouderd of niet correct zijn. Rezisto kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie van de internetsite. Ook is Rezisto op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite lijdt als gevolg van gebruik van informatie, techniek en materialen.

Cookies

www.rezisto.nl gebruikt cookies voor onderzoek en webstatistieken. Dat doen wij om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren en het gebruiksgemak te vergroten. Dit soort cookies heeft geen impact op jouw privacy. Ze vallen daarom onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Meer informatie over de cookiebepaling is te vinden op de site van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Rezisto gebruikt geen trackingcookies.

Auteursrecht

Niets uit de inhoud van de website rezisto.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzijn mechanisch, door fotokopiën, opname of andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rezisto, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt.