21 maart 2022 – Webinar basishygiëne in de thuiszorg

Tijd: 16.00 – 17.00 uur
Doelgroep: verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg
en overige belangstellenden
Toegang: gratis
Accreditatie: V&VN

Aanmeldlink: streamxpert.nl/infectiepreventieindethuiszorg

Vooraf aanmelden is niet nodig.
Voor inhoudelijke vragen neem contact op met Nina Lamsma via info@abrznn.nl
Kijk voor meer informatie op onze website www.abrznn.nl

Bewoners in de thuiszorg zijn kwetsbaar voor infectieziektes. Daarom is preventie zo belangrijk. In de webinars leer je wat jij kan doen om jouw cliënten te beschermen.
De onderwerpen persoonlijke beschermingsmiddelen, het gebruik van handschoenen, persoonlijke hygiëne (hand- en pols-sieraden en kleding) en hoe pas je handhygiëne toe in de thuissituatie, worden besproken. Er is gelegenheid om vragen te stellen aan ons team.
De webinars zijn ontwikkeld voor verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg door Deskundigen Infectiepreventie samen met het ABR Zorgnetwerk Noord-Nederland.

Na het eerste webinar:

  • Ken je de risico’s van verspreiding micro-organismen
  • Weet je de 5 momenten van handhygiëne
  • Ben je bekend met de indicaties voor het dragen van handschoenen en de relatie met handhygiëne

 

 

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.