Uitnodiging: themamiddag infectiepreventie in de langdurige zorg

Woensdag 6 april 2022 van 13.00 tot 17.00 uur

In een zorgomgeving waar cliënten wonen vraagt veilige zorg soms de nodige creativiteit en flexibiliteit. Infectiepreventie in verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg is daarom een vak apart. De ziekteverwekkers zijn nog steeds hetzelfde, maar de zorgomgeving vraagt om maatwerk. Hoe ziet dat eruit in de praktijk? En hoe neem je je collega’s en cliënten hierin mee?
Op woensdag 6 april verzorgt Rezisto, het regionale zorgnetwerk voor infectiepreventie en antibioticaresistentie een themamiddag. Met een interactief programma leer je over de theorie van infectiepreventie en vooral hoe je deze vertaalt naar je dagelijkse praktijk.

Doelgroep: medewerkers in de thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.
Voor deze middag is accreditatie aangevraagd bij V&VN.

Infectiepreventie. Juist nu, voor later!

Of meld je aan via deze link.

Wat en waar?

Op woensdagmiddag 6 april organiseert Rezisto een themamiddag over infectiepreventie in de langdurige zorg. De middag zal plaatsvinden in het Van der Valk hotel in Tilburg:
Dokter Bloemenlaan 8, 5022 KW Tilburg

Voor wie?

De themamiddag is bedoeld voor alle verzorgenden en verpleegkundigen, helpenden, agogisch medewerkers en thuiszorgmedewerkers in de langdurige zorg. Omdat jij hier in je werk mee te maken hebt nodigen we je graag uit om kosteloos deel te nemen aan deze themamiddag.
We vinden het fijn als je deze mail deelt met je collega’s waarvoor dit thema ook interessant is.

Programma

13.00 – 13.30 Inloop en registratie, koffie, thee en netwerken

13.30 – 14.30 De basis van infectiepreventie

Wat is de basis van infectiepreventie? hygiëneregels? Wat is nu echt belangrijk en waarom? Hoe motiveer je je collega’s om hier ook aan mee te werken? Aan de hand van praktijkvoorbeelden nemen we je mee door deze thema’s.

Deze sessie wordt verzorgd door Annabel Breeman, deskundige infectiepreventie bij GGD West-Brabant, Martijn Simons, adviseur bij Vilans en ondersteund door acteurs van Helder Theater.

 

14.30 – 15.00 Pauze

15.00 – 16.00 Parallelsessies per sector:

 

Ouderzorginstellingen: Infectiepreventie is simpel, maar blijft moeilijk

Wanneer doen we het goed en hoe kunnen we infectiepreventie continu verbeteren in onze ouderzorginstelling? In deze sessie komen ervaringen en mogelijkheden uit de ouderenzorgpraktijk aan bod.

Deze sessie wordt verzorgd door Stefan Machielse, deskundige infectiepreventie in het Bravis Ziekenhuis.

 

Thuiszorg: ‘Thuis zorgen’ – je cliënten verzorgen, zonder zorgen

Het hoe en waarom van basishygiëne in een thuissituatie. In deze sessie bespreken we hoe je wondverzorging bij een cliënt die drager is van een resistentie bacterie aanpakt als het niet kan zoals het moet, maar moet zoals het kan.

Deze sessie wordt verzorgd door Rineke Nanlohij, deskundige infectiepreventie bij GGD Brabant Zuidoost.

Gehandicaptenzorg: Dilemma’s rondom infectiepreventie: een kwestie van gezond verstand of weerstand?

In deze sessie bespreken we de dilemma’s die spelen bij het verzorgen van cliënten in isolatie in hun woonomgeving. Wanneer is dit nodig en hoe doe je dit veilig? Waar moet je allemaal aan denken? En wat zijn hierbij de dilemma’s?

Deze sessie wordt verzorgd door Annabel Breeman, deskundige infectiepreventie bij GGD West-Brabant en Martijn Simons, adviseur bij Vilans

 

Geestelijke gezondheidszorg: Infectiepreventie in de GGZ, een aparte tak van sport?

Binnen de GGZ is infectiepreventie nog niet altijd ingebed in de organisatie. Wie heeft welke rol daarin? Waarin onderscheidt de GGZ zich van overige zorgsectoren? Welke richtlijnen zijn van toepassing voor deze sector? En wat zijn de randvoorwaarden om hygiënisch te werken of een uitbraak te bestrijden? Onder andere op deze vragen wordt in de interactieve workshop een antwoord gevonden aan de hand van opdrachten.

Deze sessie wordt verzorgd door Jolande Nelson, deskundige infectiepreventie bij Infectiepreventie Consultancy

 

16.00  – 16.30 Samenvatting en afsluiting

16.30 – 17.00 Afsluitende borrel

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.