Communicatiemedewerker gezocht voor Rezisto

In de aanpak van antibioticaresistentie heeft het ministerie van VWS de opdracht gegeven regionaal zorgnetwerken te bouwen waarin zorgaanbieders samenwerken aan de aanpak van uitbraken met resistente bacteriën, gepast antibioticagebruik en infectiepreventie. Meer informatie over het functieprofiel van deze netwerken is hier te vinden.

Inmiddels bestaat het netwerk in Noord-Brabant bijna vijf jaar. Meer informatie over Rezisto (het regionale ABR zorgnetwerk Noord-Brabant) en haar taken is hier te vinden. Communicatie is een belangrijk onderdeel van netwerksamenwerking. Daarom zijn wij op zoek naar een communicatiemedewerker die ons voor ongeveer 8 uur per week ondersteunt.

De taken

De communicatiemedewerker is bij voorkeur in dienst bij één van de netwerkpartners (zorginstellingen in Noord-Brabant) en verricht op basis van een samenwerkingsovereenkomst de volgende taken voor het netwerk.

  • Het uitvoering geven aan het strategisch communicatieplan door dit te vertalen naar communicatiemiddelen en de bijbehorende boodschappen.
  • Het inrichten van de communicatie middelen van Rezisto, denk hierbij aan de website, nieuwsbrief, de LinkedIn-pagina, Twitter en de Ambassadeurs campagne.
  • Het ondersteunen van staf- en RCT leden bij het gebruik van de ontwikkelde communicatie middelen.
  • Het adviseren en praktisch ondersteunen van projectgroepen bij projecten die gericht zijn op implementatie.
  • Het ondersteunen bij de communicatie rondom netwerkbijeenkomsten.

De functie bestaat uit uitvoerende taken en deels adviserende taken die je naar eigen inzicht kan indelen in de werkweek. De communicatiemedewerker sluit maandelijks aan bij het overleg van het regionaal coördinatie team.

Het team

Als communicatiemedewerker werk je nauw samen met de staf van het netwerk die bestaat uit een netwerkcoördinator, een projectmedewerker en een managementondersteuner.

Daarnaast zijn de leden van het regionaal coördinatie team (RCT) belangrijke collega’s. Zij zijn verantwoordelijk voor het geven van praktische uitvoering aan de basistaken uit de opdracht. Zij vormen de schakel naar de diverse beroepsgroepen in de regio die een rol spelen bij de aanpak van antibiotica resistentie. De leden van het RCT zijn hier te vinden.

De vergoeding

De geschatte tijdsinvestering bedraagt ongeveer acht uur per week. Vergoeding van de inzet vindt plaats vanuit subsidie die hiervoor beschikbaar is gemaakt door het ministerie van VWS. Het uurtarief voor inzet is gebaseerd op daadwerkelijke salariskosten (salaris + werkgeverslasten indien van toepassing) met een opslag voor overhead.

Ben jij de teamspeler die als communicatiemedewerker wil bijdragen aan de regionale aanpak van antibioticaresistentie? Maak dan je interesse kenbaar bij Thera Habben Jansen, coördinator van Rezisto. Voor vragen over Rezisto kan je telefonisch contact opnemen met Thera via 06 – 11 31 72 53.

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.