Specialisten ouderengeneeskunde

Nascholing

Een aanzienlijk deel van de patiënten met een UWI die je als huisarts zult zien zijn gezonde, niet-zwangere vrouwen. De e-learning gaat daarom onder meer in op het beleid dat je voert bij deze patiëntengroep. Ook aan bod komen de diagnostiek en behandeling van een UFI bij patiënten met een verhoogd risico op een gecompliceerd beloop en patiënten met tekenen van weefselinvasie. Verder leer je meer over de vormen van resistentie en de rol van de huisartsen bij patiënten met bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

 

Meer informatie of direct starten met de e-learning doe je hier.

Een aanzienlijk deel van de patiënten met een UWI die je als huisarts zult zien zijn gezonde, niet-zwangere vrouwen. De e-learning gaat daarom onder meer in op het beleid dat je voert bij deze patiëntengroep. Ook aan bod komen de diagnostiek en behandeling van een UFI bij patiënten met een verhoogd risico op een gecompliceerd beloop en patiënten met tekenen van weefselinvasie. Verder leer je meer over de vormen van resistentie en de rol van de huisartsen bij patiënten met bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

 

Meer informatie of direct starten met de e-learning doe je hier.

Als zorgverlener kom je regelmatig in aanraking met patiënten die aangeven allergisch te zijn voor antibiotica. Allergieën zijn potentieel levensbedreigend, en in de praktijk wordt door allergie-meldingen vaak afgeweken van het eerste keuze antibioticum. Echter, dat is vaak onterecht. In deze online module leer je verschillende typen allergieën onderscheiden en dilemma’s uit de dagelijkse praktijk op te lossen. Wanneer kan het antibioticum wel gegeven worden en wanneer niet? Hoe zit het eigenlijk met kruisallergie?

 

Meer informatie of direct starten met de e-learning doe je hier.

Infectiepreventie, zorgvuldig gebruik van antibiotica en surveillance zijn van groot belang bij het tegengaan van de omvang en verspreiding van antibioticaresistentie. Als public health professional werkzaam bij de GGD heb jij ook met dit probleem te maken.

Hoe kun jijzelf bijdragen aan het terugdringen van dit probleem? In deze gratis e-learning leer je daar meer over.

 

Meer informatie of direct starten met de e-learning doe je hier.

Specifiek voor specialisten ouderengeneeskunde heeft Bohn Stafleu van Loghum (BSL) in opdracht van Verenso een e-learning BRMO ontwikkeld.

 

Meer informatie of direct starten met de e-learning doe je hier.

Een scholing voor artsen gericht op het overbrengen van kennis uit de Verenso richtlijn ‘Urineweginfecties (UWI) bij kwetsbare ouderen’ (2018). De scholing gaat in op diagnostiek van UWI en de rol van aanvullend onderzoek daarbij. Ook maakt de scholing duidelijk wanneer antibiotica nodig zijn en wanneer een afwachtend beleid beter is. Tot slot krijgt de arts handvatten voor hoe hierbij gecommuniceerd kan worden met verpleegkundigen, verzorgenden en (familie van) cliënten.

 

Meer informatie of direct starten met de e-learning doe je hier.

In de cursus wordt een beeld geschetst van het antibioticumgebruik en resistentiepatronen in Nederland. Verder komen de verschillende klassen antibiotica aan de orde, hun werkingsmechanismen en de manieren waarop bacteriën resistentie kunnen ontwikkelen. Een aantal veel in Nederland voorkomende resistente micro-organismen wordt besproken. Ook komt aan bod hoe antibioticaresistentie zoveel mogelijk kan worden beperkt. Tot slot wordt een aantal mogelijke nieuwe antibiotica besproken.

 

Meer informatie of direct starten met de e-learning doe je hier.