Nascholing

Nascholing

Momenteel geen aanbod

Infectiepreventie, zorgvuldig gebruik van antibiotica en surveillance zijn van groot belang bij het tegengaan van de omvang en verspreiding van antibioticaresistentie. Als public health professional werkzaam bij de GGD heb jij ook met dit probleem te maken.

Hoe kun jijzelf bijdragen aan het terugdringen van dit probleem? In deze gratis e-learning leer je daar meer over.

Deze e-learning is ontwikkeld in opdracht van de Regionaal Arts Consulenten (RAC) van RIVM/LCI.

Zorgmedewerkers hebben een belangrijke rol in het voorkomen van de verspreiding van antibioticaresistente bacteriën en andere micro-organismen. Dit gebeurt door hygiënisch te werken. Breng deze e-learning dus vooral onder de aandacht van zorgmedewerkers in jouw netwerk.

De e-learning bestaat uit 8 modules. In elke module worden vragen gesteld en kunnen punten en sterren behaald worden. De e-learning wordt doorlopen in ongeveer 40 à 50 minuten. Er zijn hiervoor 2 accreditatiepunten te verdienen.

Meer informatie of direct starten met de e-learning doe je hier.

Een aanzienlijk deel van de patiënten met een UWI die je als huisarts zult zien zijn gezonde, niet-zwangere vrouwen. De e-learning gaat daarom onder meer in op het beleid dat je voert bij deze patiëntengroep. Ook aan bod komen de diagnostiek en behandeling van een UFI bij patiënten met een verhoogd risico op een gecompliceerd beloop en patiënten met tekenen van weefselinvasie. Verder leer je meer over de vormen van resistentie en de rol van de huisartsen bij patiënten met bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

 

Meer informatie of direct starten met de e-learning doe je hier.

In deze e-learning fris je je kennis op over de behandeling van acute wonden en infectiepreventie. Ook leer je meer over het voorkómen van infecties in het algemeen en bij specifieke aandoeningen. Aan de hand van praktische casussen word je je meer bewust van je eigen handelen en toepassing van infectiepreventie in jouw praktijk. 

 

Meer informatie of direct starten met de e-learning doe je hier.

Infectiepreventie, zorgvuldig gebruik van antibiotica en surveillance zijn van groot belang bij het tegengaan van de omvang en verspreiding van antibioticaresistentie. Als public health professional werkzaam bij de GGD heb jij ook met dit probleem te maken.

Hoe kun jijzelf bijdragen aan het terugdringen van dit probleem? In deze gratis e-learning leer je daar meer over. Je krijgt accreditatie.

Wist u dat de meeste patiënten die een penicilline allergie melden, veilig met penicillines behandeld kunnen worden? In deze e-learning leert u om te gaan met antibiotica-allergie in de dagelijkse praktijk. Er zijn accreditatiepunten te verdienen.

 

Zorgmedewerkers hebben een belangrijke rol in het voorkomen van de verspreiding van antibioticaresistente bacteriën en andere micro-organismen. Dit gebeurt door hygiënisch te werken. Breng deze e-learning dus vooral onder de aandacht van zorgmedewerkers in jouw netwerk.

De e-learning bestaat uit 8 modules. In elke module worden vragen gesteld en kunnen punten en sterren behaald worden. De e-learning wordt doorlopen in ongeveer 40 à 50 minuten. Er zijn hiervoor 2 accreditatiepunten te verdienen.

Meer informatie of direct starten met de e-learning doe je hier.

Specifiek voor specialisten ouderengeneeskunde heeft Bohn Stafleu van Loghum (BSL) in opdracht van Verenso een e-learning BRMO ontwikkeld.

 

Meer informatie of direct starten met de e-learning doe je hier.

Dit webinar gaven we tijdens de infectiepreventieweek in het voorjaar van 2023, en je kunt deze nog steeds terugkijken EN accreditatie krijgen.

Vandaar dat we er je aandacht nog eens op vestigen.

Voor wie

Het webinar is voor huisartsen, doktersassistenten, verloskundigen en deskundigen infectiepreventie.

Achtergrond

Reinigen, desinfecteren en steriliseren zijn kritische processen en zijn onderdeel van de basis van infectiepreventie. Als je deze processen goed uitvoert, kan dit de besmettingscyclus van infectieziekten doorbreken.

Huisartsen- en verloskundigenpraktijken ontvangen regelmatig patiënten met infecties. Door een goede infectiepreventie kan verspreiden van infecties verminderd of zelfs voorkomen worden. Reinigen, desinfecteren, steriliseren zijn een onderdeel van de basis van infectiepreventie en gaat niet vanzelf goed. Hoe is dit bij jou in de praktijk? Weet jij waar je op moet letten? En wat zeggen de richtlijnen hierover?

Gratis webinar

Volg ons gratis en geaccrediteerde Webinar over dit onderwerp. De tafelgasten bespreken deze onderwerpen op een praktische manier aan de hand van casuïstiek waar praktijken dagelijks mee te maken hebben. De theorie wordt hierdoor direct gelinkt aan de praktijk.

Terugkijken?

Ga naar de volgende link: https://medischescholing.nl/gast?webinar_token=R3Z5W87R&access=guest 

Onderwerpen

 • Discussie: weerstand opbouwen of ziekte voorkomen? Is de kijk op infectiepreventie veranderd na de coronapandemie? Hoe begroet jij je patiënten anno 2023?
 • NHG-richtlijn voor infectiepreventie in de praktijk
 • Infectiepreventie in de praktijk, wat is zinvol en wat niet?
 • Reiniging, desinfectie en sterilisatie: welke middelen gebruik je waarvoor? Wat zijn de knelpunten uit de praktijk? En concrete tips voor implementatie.

Tafelgasten

 • Thera Habben Jansen, host en netwerkcoördinator Rezisto (het regionale zorgnetwerk antibioticaresistentie in Noord-Brabant)
 • Nico Bartels, deskundige infectiepreventie GGD Gelderland-Zuid
 • Karin Maas, doktersassistente
 • Masja Loogman, huisarts en wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Leonie Welling, verloskundige en werkzaam aan de hogeschool Rotterdam

Richtlijnen

De richtlijnen hebben we allemaal voor je op een rij gezet en die vind je hier terug.

Voor: Huisartsen, specialisten, verpleegkundig specialisten, physician assistants, apothekers

Eén van de strategieën om antibioticaresistentie tegen te gaan is antibiotic stewardship, ook wel juist gebruik van antibiotica. Dat wil zeggen: er wordt idealiter alléén antibiotica voorgeschreven als daar een klinische indicatie voor is. En dat de middelkeuze, dosering, toedieningswijze en therapieduur optimaal zijn.

Zorgprofessionals komen echter regelmatig patiënten tegen met een antibiotica allergie. Maar: uit onderzoek blijkt dat wel 90% van deze registraties onterecht zijn. Vanuit het perspectief van antibiotic stewardship is dit een probleem. De behandelaar zal in deze gevallen namelijk kiezen voor een tweede keus antibioticum, wat eigenlijk niet nodig blijkt.

Het onnodig gebruik van deze middelen kan weer sneller leiden tot antibioticaresistentie. Reden genoeg om aan de slag te gaan met het wegfilteren van deze onjuiste registraties: het ontlabelen.

Hiervoor hielden wij samen met de SWAB op maandag 21 november een webinar over dit onderwerp. Meer informatie en het programma inzien? Bekijk deze pagina.

 

Om het webinar terug te kijken, bekijk deze video.

Voor: huisartsen, transferverpleegkundigen (VVT en ziekenhuizen) en artsen-mirobioloog

Tijdens het webinar ‘BRMO-overdracht, hoe doe jij dat?’ bespraken we hoe de huidige transmurale werkafspraken zijn opgesteld, waar knelpunten en verbetering liggen en gingen we hierover in gesprek met het publiek. Ook gingenwe in op dragerschapsstatus van bijzonder resistentie-micro-organismen.

Wil je meer lezen en deze uitnodiging voor dit webinar delen? Bekijk deze pagina.

Om het webinar terug te kijken, bekijk deze video.

Op 22 november 2023 gaven we ons symposium ”BRMO’s in beeld: moleculaire surveillance in jouw regio”, georganiseerd in het kader van de World Antimicrobial Awareness Week.

De terugkijklink van het symposium is hier te vinden. Voor de specifieke tijdstempels per presentatie, kun je de stream het beste bekijken op YouTube.

Een scholing voor artsen gericht op het overbrengen van kennis uit de Verenso richtlijn ‘Urineweginfecties (UWI) bij kwetsbare ouderen’ (2018). De scholing gaat in op diagnostiek van UWI en de rol van aanvullend onderzoek daarbij. Ook maakt de scholing duidelijk wanneer antibiotica nodig zijn en wanneer een afwachtend beleid beter is. Tot slot krijgt de arts handvatten voor hoe hierbij gecommuniceerd kan worden met verpleegkundigen, verzorgenden en (familie van) cliënten.

 

Meer informatie of direct starten met de e-learning doe je hier.

 • In de cursus wordt een beeld geschetst van het antibioticumgebruik en resistentiepatronen in Nederland. Verder komen de verschillende klassen antibiotica aan de orde, hun werkingsmechanismen en de manieren waarop bacteriën resistentie kunnen ontwikkelen. Een aantal veel in Nederland voorkomende resistente micro-organismen wordt besproken. Ook komt aan bod hoe antibioticaresistentie zoveel mogelijk kan worden beperkt. Tot slot wordt een aantal mogelijke nieuwe antibiotica besproken.Meer informatie of direct starten met de e-learning doe je hier.

Binnen Rezisto hechten wij veel waarde aan scholing. In het scholingsplan van het zorgnetwerk ligt de nadruk op deskundigheidsbevordering in de huisartsenzorg, VVT en gehandicaptenzorg. Omdat de kennis over infectiepreventie en antibioticaresistentie binnen deze sectoren wisselt, is juist hier winst te behalen. Op deze pagina lees je wat we binnen deze verschillende sectoren op het gebied van (na)scholing aanbieden.

Huisartsen:

 • Farmacotherapeutisch Overleg (FTO): het bestaande FTO over juist gebruik van antibiotica wordt uitgerold in de huisartsenpraktijken. Meer informatie: FTO JGAB.
 • Antibiotica-allergieën: we organiseren, samen met een infectioloog en een allergoloog, een webinar over antibiotica-allergieën.
 • Audit infectiepreventie: we onderzoeken of een audit infectiepreventie, die door de GGD’en wordt uitgevoerd, in de huisartsenpraktijken verder geïmplementeerd kan worden.
 • Diagnostisch Toets Overleg (DTO) en onderwijs voor doktersassistentes (DA): Een aantal regionale laboratoria verzorgt al een DTO voor huisartsen. Ook verzorgden zij onderwijs voor DA’s met verschillende onderwerpen op gebied van infectieziekten. Vanuit Rezisto worden deze programma’s verder onder de aandacht gebracht of zo mogelijk ontwikkeld.

Langdurige zorg en thuiszorg:

 • Scholingsplan VVT: In dit plan voor zorgmedewerkers binnen de VVT maken we gebruik van het concept ‘samen leren in de wijk’. Dit is in West-Brabant een bestaande wijze van opleiden van medewerkers in de langdurige zorg en thuiszorg. Een Deskundige Infectiepreventie (DI) organiseert een ‘werkplaats’ van een aantal uur met een thema. Hierbij zijn vragen vanuit de praktijk leidend.
 • Deskundigheidsbevordering voor leden van Infectie Preventie Commissies: Hiertoe wordt een werkgroep geformeerd die samen werkt met aanbieders van deskundigheidsbevordering op het gebied van infectiepreventie.
 • FTO voor AVG’s (artsen verstandelijk gehandicapten): voor hen wordt een FTO over antibioticavoorschrijfgedrag ontwikkeld.
 • Webinar voor AVG’s over BRMO en infectiepreventie.
 • Op de website zal een actueel overzicht van bestaande scholingen voor medewerkers in de gehandicaptenzorg worden geboden.

De uitgebreide versie van het scholingsplan is te zien via deze link.

FTO JGAB (Juist gebruik Antibiotica) voor huisartsen

Rezisto stelt een FTO (farmacotherapeutisch overleg) rondom gepast gebruik van antibiotica beschikbaar. Dit FTO werd gemaakt door het RIVM en het Julius centrum van het UMC Utrecht.

In dit FTO behandelt een huisarts-expert de volgende onderwerpen:

 • Hoe verhoudt het voorschrijfgedrag van de praktijk voor antibiotica bij enkele veel voorkomende bacteriële infecties zich ten opzichte van de praktijken in de FTO groep en ten opzichte van landelijke benchmark waarden;
 • Enkele achtergronden bij het voorschrijven van antibiotica bij veel voorkomende infecties;
 • Basiskennis over het ontstaan en verspreiden van antibiotica resistentie;
 • Communicatie met de patiënt over al dan niet voorschrijven van antibiotica;
 • Casuïstiek;

Ter voorbereiding op dit FTO ontvangen de praktijken van de huisarts-expert een analyse die is gebaseerd op de voorschrijfgegevens uit het HIS. De kosten van de dataextractie die hiervoor nodig is worden gedragen door Rezisto.

In verband met de RIVM-richtlijnen m.b.t. de COVID-19 maatregelen wordt het FTO vooralsnog online vormgegeven.

Voor het FTO dient 1,5 uur te worden uitgetrokken. Voor de data extractie is 6 weken tijd nodig.

Voor meer informatie of voor het aanmelden van uw groep voor dit FTO kunt u contact opnemen met huisarts Dré Bartels

 

 • Rezisto heeft een stimuleringsfonds beschikbaar gesteld voor Brabantse zorgorganisaties. Zorginstellingen uit de Brabantse regio kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage uit dit fonds als het gaat om taken op het gebied van infectiepreventie en de aanpak van antibiotica resistentie. Het betreft dan taken die organisaties uit moeten voeren, maar waarvan de praktijk uitwijst dat ze niet of nog niet optimaal worden uitgevoerd.Om financiële drempels voor het op orde krijgen van deze taken te verlagen biedt Rezisto zorginstellingen de kans om een tegemoetkoming van maximaal € 5.000,- aan te vragen.

  Voorbeelden van activiteiten die in aanmerking komen voor financiële ondersteuning zijn:

  • Het uitvoeren van een audit door een externe deskundige infectiepreventie, met een rapport met aanbevelingen en een herhaling na 1 jaar voor het bewaken van de voortgang.
  • Het ‘in company’ organiseren van een inspiratiedag hygiënisch werken.
  • Inhuur van experts voor deskundigheidsbevordering op het gebied van infectiepreventie of gepast antibioticagebruik.
  • Het organiseren van een DTO/FTO over antibiotica voorschrijfgedrag, diagnostiek of antibiotica allergieën.

  Dit zijn slechts voorbeelden en is geen uitputtende lijst. Ook andere ideeën, die passen binnen de kaders, zijn van harte welkom. Gehonoreerde ideeën publiceren we met een korte omschrijving op de website en zijn zo mogelijk een inspiratie voor andere organisaties.

  Bijlagen

Contact

Titia de Meijer tdemeijer1@amphia.nl.