Projectmanager voor het MBO/HBO traject gezocht

Rezisto MBO HBO manager

Rezisto MBO HBO manager

Zorginstellingen staan te springen om goed opgeleide verplegenden en verzorgenden. Veilige zorg vraagt zorgmedewerkers met een goede basiskennis van infectiepreventie.

Spreekt het je aan?

We zoeken namelijk hulp zodat iedere student vanaf de eerste stagedag veilig werkt. Omdat hij/zij bekend is met de basisprincipes van infectiepreventie.

Juist nu, voor later!

Ken jij de weg in onderwijsland? Dan zoeken we jou!

In de aanpak van antibioticaresistentie hebben we elkaar nodig. Brabant heeft een eigen dynamiek en dat brengt ook specifieke risico´s met zich mee op het gebied van antibioticaresistentie en infectiepreventie. Het aanpakken van het resistentie-vraagstuk is nog niet zo eenvoudig. Het onderwerp is ongrijpbaar en voor velen een ver van het bed-verhaal. We kunnen dat alleen samen.

Rezisto geeft, samen met Avans Hogeschool, infectiepreventie een stevige plek in het zorgonderwijs in Noord-Brabant. In het MBO/HBO project maken we samen lesmateriaal beschikbaar maken dat onderwijs over infectiepreventie ondersteunt. Niet één keer, maar als basisvaardigheid door de opleiding heen.

Projectmanager gezocht

Voor dit project zoeken we een projectmanager die de weg kent in onderwijsland. Je:

  • Voert het MBO/HBO project uit in opdracht van één van de leden van het Regionaal Coördinatie Team van Rezisto.
  • Stelt een projectplan op en voert dit uit.
  • Stelt een projectgroep samen met vertegenwoordigers van het MBO- en HBO- zorgonderwijs in Noord-Brabant en stuurt deze aan.
  • Werft MBO- en HBO-opleidingen in Noord-Brabant voor deelname.
  • Stelt een leerlijn infectiepreventie op (of laat deze opstellen) voor de deelnemende opleidingen.
  • Draagt zorg voor implementatie van deze leerlijn door de deelnemende zorgopleidingen.
  • Maakt een plan voor evaluatie van de leerlijn.

Vergoeding

Het is een taak voor 4 tot 8 uur per week, de verdeling van de uren hoeft niet gelijk over de weken te zijn verdeeld. Je uren worden vergoed op basis van een geoffreerd uurtarief in geval van inzet op ZZP basis. Voer je deze taak uit vanuit een organisatie in Noord-Brabant die partner is in ons netwerk (zorgorganisatie of onderwijsinstelling) dan vergoeden we je werkgever de gemaakte uren op basis van je salariskosten.

In eerste instantie heb je de rol tot eind 2023. Op basis van de financieringsmogelijkheden na die tijd en de animo voor dit project wordt besloten of het traject in 2024 doorloopt.

Wat is Rezisto?

Rezisto is het regionale zorgnetwerk voor infectiepreventie en de aanpak van antibiotica resistentie. Het netwerk wordt bekostigd door het ministerie van VWS. De taken van het netwerk dragen bij aan het voorkomen van vermijdbare sterfte door (zorg)infecties met al dan niet resistente micro organismen.

Voor meer informatie en om je interesse kenbaar te maken, neem dan contact op met Thera Habben Jansen, netwerkcoördinator (tel: 06-11317253, thabbenjansen@amphia.nl).

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.