Op pad met dierenarts Caroline Huetink

Caroline Huetink is één van de ambassadeurs van Rezisto. Als dierenarts zet zij zich in voor gepast gebruik van antibiotica. We willen werkende antibiotica beschikbaar hebben wanneer het nodig is, daarom moeten we het gebruik beperken waar dat mogelijk is. Om haar boodschap over te brengen is Caroline gefilmd en geïnterviewd op één van de melkveebedrijven waar zij adviseert over diergezondheid. Dit filmpje komt via onze website beschikbaar voor alle netwerkpartners. Caroline is één van de vijf ambassadeurs van Rezisto die vertellen waarom zij infectiepreventie en de aanpak van antibioticaresistentie zo belangrijk vinden. De verhalen van onze ambassadeurs zijn hier te vinden.

 

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.