Communicatieprofessionals

Ambassadeurs

Geloofwaardige, persoonlijke en authentieke verhalen maken in de campagne duidelijk waarom wij met elkaar moeten werken aan het bestrijden van antibioticaresistentie. Mensen die als patiënt ervaringsdeskundig zijn, in het dagelijkse werk bezig zijn met infectiepreventie of gepast antibiotica voorschrijven. Mensen uit de regio die graag een steentje bijdragen aan het vergroten van de naamsbekendheid van het netwerk onder zorgprofessionals in de regio.

Wat houdt het ambassadeurschap in?

We vragen ambassadeurs bovenal om hun persoonlijke verhaal te vertellen. Dit kan in een filmpje, een blog, een interview of als gastspreker tijdens één van de vele netwerkbijeenkomsten.

Onze ambassadeurs

Momenteel hebben we vijf ambassadeurs, waar we enorm trots op zijn. Nieuwsgierig wie ze zijn? Bekijk hier het persoonlijke verhaal van:

Hans Berg

Huisarts

Maria Kwint

Wijkverpleegkundige

Mevrouw Reijnierse

Patiënte

Clementine Wijkmans

Strategisch medisch adviseur

Caroline Huetink

Rundvee dierenarts

Wil jij je hier ook sterk voor maken?

Ons team van ambassadeurs kan altijd versterking gebruiken. Stuur een mail naar Thera Habben Jansen thabbenjansen@amphia.nl. Zij geeft je inhoudelijk meer informatie over het ambassadeurschap.