Antibiotica gebruik bij landbouwhuisdieren sinds 2009 met 69% gedaald

Het jaarlijkse rapport van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) laat zien dat in 2020 het antibioticumgebruik in de pluimvee-, rundvee- en varkenssector stabiel is gebleven. Bij de kalkoenen en vleeskalveren is het gebruik van antibiotica met respectievelijk 38,8% en 7,3% gedaald ten opzichte van 2019.

Sinds 2009 is de totale verkoop van antibiotica in de landbouwhuisdierensector met maar liefst 69% gedaald. Een aantal ontwikkelingen hebben sterk aan deze daling bijgedragen. Denk hierbij aan de benchmarkindicatoren die het antibioticagebruik vergelijken op bedrijfsniveau. Ook het voorschrijfgedrag van individuele dierenartsen helpt bij de daling van het gebruik. Verdere verbetering zit vooral in een gerichte aanpak naar bedrijven met een structureel hoog gebruik.

Naast de prestatie die is geleverd op het gebied van het totale antibioticagebruik is echter ook te zien dat het gebruik van colistine opnieuw is gestegen. Omdat dit voor de humane gezondheidszorg een belangrijk middel is, moet het veterinair gebruik tot een minimum beperkt zijn. Vanaf 2017 is het gebruik echter elk jaar gestegen. In 2020 werd vrijwel alle colistine (97,6% van de totale massa) gebruikt bij varkens en overig pluimvee (leghennen en voorschakels in de leghennen- en vleeskuikenketen). Het volledige rapport is hier te vinden.

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.