Even voorstellen: Marieke Hiakame

Ik ben Marieke Hiakame. Sinds begin 2018 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde bij Vitalis te Eindhoven.

Destijds werd mij gevraagd of ik als SO het aandachtsveld hygiëne en infectiepreventie onder mijn hoede wilde nemen. Het was voor mij in eerste instantie niet echt een aandachtsgebied wat erg tot de verbeelding sprak of wat boven aan mijn wensenlijst stond. Toch ben ik vol goede moed begonnen en werd ik onder andere lid van de hygiëne en infectiepreventiecommissie binnen onze organisatie. Al snel werd me duidelijk dat het een zeer interessant en relevant aandachtsgebied is. Daarnaast heb ik als bonus ook nog eens veel enthousiaste en leuke mensen heb ontmoet die zich hard maken voor dit onderwerp.

Samen met de andere leden van onze hygiëne en infectiepreventiecommissie, hebben we al aardig wat zaken op orde gekregen of op gang gebracht binnen de organisatie. Het toppunt kwam natuurlijk met de COVID-19 pandemie. In korte tijd moest er ontzettend veel werk verzet worden. Een mooie ontwikkeling hierbij was de samenwerking die ontstond tussen de verschillende verpleeghuisorganisaties in de regio. Deze samenwerking bestaat uit een structureel overleg tussen specialisten ouderengeneeskunde, deskundigen infectiepreventie en een medisch microbioloog.

Datzelfde spreekt mij aan in het werk wat ik nu sinds enkele maanden doe als lid van het regionaal coördinatie team van Rezisto. Namelijk samen met verschillende disciplines vanuit verschillende onderdelen van de zorgketen mooie projecten opzetten. Dit doen we om een steeds uitgebreider en hechter netwerk te krijgen in de regio. Daarbij als uiteindelijk doel dat zoveel mogelijk zorgprofessionals en bestuurders in de regio Brabant, de noodzaak en relevantie gaan zien van hygiëne en infectiepreventie. Zo willen we zorgen voor een structurele aanpak van het bestrijden van antibioticaresistentie door op grotere schaal samen te gaan en blijven werken.

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.