Interview Thérèse Claassen

Thérèse is directeur Publieke Gezondheid GGD Hart voor Brabant, en tevens lid van de Stuurgroep Rezisto. GGDHvB heeft 60 locaties in Midden en Noordoost Brabant.

 

Waarom ben je aangesloten bij de stuurgroep van Rezisto en wat houdt deze rol in?

De eerste reden waarom ik aangesloten ben, is omdat mijn voorgangers Karin van Esch en collega Clementine Wijkmans vanaf de oprichting van Rezisto erbij zijn betrokken. Ik volgde Karin op en nam deze rol over. De tweede reden is dat antibioticaresistentie een belangrijk gezondheidsprobleem is, en dat ik vanuit mijn rol in de GGD de schakel ben tussen publieke zorg en gezondheidsinstellingen.  Als lid van de stuurgroep heb ik ook de positie om het onderwerp te agenderen op de bestuurlijke tafel. Persoonlijk vind ik het onderwerp van belang omdat we in een regio leven waar mensen en dieren dicht op elkaar leven. Hierdoor hebben we een specifieke aanpak nodig die past bij onze regio.

Hoor je resistentie wekelijks voorbijkomen?

Nee, zeker niet. Daarom vind ik het belangrijk om bij Rezisto te horen. De GGD heeft een breed werkveld, dus het houdt je scherp om op antibioticaresistentie te letten. Daarom is het goed om via zo’n stuurgroep bewust te worden van dit onderwerp. Het helpt me ook weer om dit in de achterzak te hebben zitten als het onderwerp aan de orde is.

Wat vind je zelf het interessante aan je betrokkenheid bij Rezisto?

Het houdt me scherp rondom dit onderwerp. Daarnaast is het fijn om samen te kunnen werken in het netwerk. Op deze manier kun je antibioticaresistentie ook agenderen bij bestuurders, en kun je  met elkaar nadenken over hoe krijg je aandacht krijgt van het brede publiek.

Wat wil jij zelf met de stuurgroep en Rezisto bereiken de komende jaren?

Het zou mooi zijn om het netwerk verder uit te bouwen. Je hebt veel verschillende expertises. Het succes van Rezisto staat of valt met de mate waarin wij op het netvlies staan. Daarom is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten en kennis over infectiepreventie en antibioticaresistentie te blijven delen en ontwikkelen. We zijn een bijzondere regio met veel mensen en veel dieren. Ook hebben we veel arbeidsmigranten, grensgebieden en culturen die verschillend omgaan met infectiepreventie.

De komende tijd moeten we de focus meer op de burger leggen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de burger gezonder gaat leven en bewuster wordt? Als mens kan je hier namelijk al heel veel in betekenen. We zijn als Nederlander verwend dat er altijd voor alles zorg is, alleen wordt de beschikbaarheid van zorg en middelen zoals b.v. antibiotica steeds schaarser. Vandaar dat we de burger zelf nog bewuster moeten maken betreffende zijn/haar eigen gezondheid. Een hele groep is hier al mee bezig, alleen een grote groep mensen nog niet. We hebben hier met elkaar nog een hoop in te doen. Want door bewuster te leven bescherm je ook de mensen om je heen.

Hoe zouden we jou het beste kunnen inzetten om onze doelen te behalen?

Ik neem deel aan bestuurlijke tafels en kan de verbindende schakel zijn tussen verschillende zorginstellingen en het publiek.

In hoeverre wordt infectiepreventie besproken met de bestuurders van andere zorginstellingen?

COVID heeft hier een grote invloed op gehad. Dit was een enorme versneller om samen te werken aan dit onderwerp. Voorheen zaten we namelijk niet of nauwelijks bij elkaar. In dat opzicht heeft COVID ervoor gezorgd dat we de krachten zijn gaan bundelen. Ik ben ook erg benieuwd of de lessen die we tijdens COVID hebben geleerd ook zijn blijven hangen.

Zie jij nog kansen om samenwerking met andere sectoren te verbeteren op dit onderwerp?

Ja, het is interessant om te kijken of je het onderwerp antibioticaresistentie aan kan haken aan bestaande projecten. Bijvoorbeeld projecten zoals handenwassen in het onderwijs of het programma van de gezonde school. Misschien is het ook een idee om de link te leggen tussen Rezisto en toezicht op kinderdagverblijven in opdracht van de gemeente. Er zijn hierbij genoeg linkjes om het onderwerp aan te haken. Wellicht kunnen we de leden van de stuurgroep gebruiken om meer naamsbekendheid te creëren voor Rezisto.

Is er nog iets wat je de lezers van dit artikel mee wilt geven?

Alles draait om het belang van de gezonde leefstijl. Wat kun je zelf doen om zo gezond mogelijk te worden en te blijven? Dit is de kern van onze samenleving: Positieve gezondheid.

Daarnaast is de kennisoverdracht rondom het gebruik van antibiotica belangrijk. Hierover zijn nog te veel misverstanden. Antibiotica wordt bijvoorbeeld nog steeds regelmatig ingenomen tegen een virus, terwijl dit absoluut niet werkt. Verder wordt de wetenschap niet altijd meer geloofd door het brede publiek. Kortom: We hebben nog veel te doen in het informeren van de mensen in onze samenleving.

 

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.