Interview met Anoek Nietsch

Anoek is lid stuurgroep Rezisto en ambassadeur LHV Brabant Oost, huisarts in Eindhoven.

Anoek Nietsch is bijna 10 jaar huisarts. Ze is Thera tegengekomen in 2018, Thera was pionier en verbinder en zij gaf aan dat ze nog een huisarts zochten in de stuurgroep. “Ik vond het belangrijk dat wij als huisartsen vertegenwoordigd worden, dat we betrokken zijn, mee kunnen beslissen in plaats van dat er voor je besloten wordt.” Toen heeft Anoek ingestemd en gezegd ‘ik wil graag meedenken over dit onderwerp’. Anoek zit in het centrum van Eindhoven en is net gevestigd als huisarts in een maatschap. Ze is een tijdje waarnemend huisarts geweest in Zuidoost-Brabant. Tijdens haar werkzaamheden in een dorpspraktijk zag ze de goede werking van het Rezisto project SaMeDi: de lokale huisarts en dierenarts praatten elkaar regelmatig bij. In de covid crisis, toen bleek dat dieren en hun verzorgers elkaar konden besmetten, had het lokale SaMeDi netwerk veel meerwaarde en kon er snel doorgepakt worden. Ze ziet ook dat antibiotica resistentie jammer genoeg niet het hipste onderwerp is in het veelzijdige huisartsenvak. “Huisartsen lossen zo’n 95% van alle gezondheidsproblemen op, dus is ook antibiotica resistentie voorkomen een onderdeel van ons vak en onze richtlijnen.” Van daaruit ziet zij het belang dat we als Rezisto kunnen faciliteren dat onze collega’s hier makkelijk iets mee kunnen doen.

Waarom ben je aangesloten bij de stuurgroep van Rezisto en wat houdt deze rol in?

Anoek ziet het belang om als huisarts ergens bij aangesloten te zijn. Op die manier besluit je mee in plaats van dat er over jou besloten wordt. In de spreekkamer staat antibiotica resistentie niet op de voorgrond, maar het is wel heel belangrijk. “De patiënt wil graag snel beter worden, dat is het belang van de individuele patiënt. Wij hebben als arts een verantwoordelijkheid om de belangen van het grotere geheel mee in de gaten te houden. Het onderwerp heeft dus veel raakvlakken in ons vak, en als je je ervan bewust bent, kun je andere keuzes maken. Wij oogsten nu van het jarenlange voorzichtige, terughoudende antibioticabeleid dat is ingezet. Als we daaraan kunnen vasthouden dan hebben we daar in de toekomst ook baat bij, aldus onze slogan: Juist nu voor later. Deze zin klopt heel erg. Dat betekent wel dat we een stukje bewustwording nodig hebben, dat mensen van ons bestaan weten, dat het gefaciliteerd wordt voor huisartsen en andere zorgprofessionals dat ze hier ook iets aan kunnen doen. We moeten het makkelijk maken, dat is de kracht van Rezisto. Het geaccrediteerde FarmacoTherapeutisch Overleg (FTO) Juist gebruik antibiotica voor de huisarts is daar een mooi voorbeeld van.
Vanuit de stuurgroep heb je meer zicht op wat er bij de ander gebeurt. Als mijn patiënt een BRMO heeft, ben ik nu bewuster van het belang dit in het dossier te zetten en om dit actief te benoemen bij een verwijzing.”

Rezisto stond dit jaar voor het eerst op het jaarlijkse NHG-congres. “Mooi dat wij op zo’n groot landelijk huisartsen congres staan met het gehele aanbod dat Rezisto inmiddels heeft aan interessante projecten. Zo zet je antibiotica resistentie op de kaart en faciliteer je collega’s om het op te pakken. En mocht je ons daar gemist hebben, zie ook het veelzijdige aanbod op www.rezisto.nl.”

Wat vind je zelf het interessante aan je betrokkenheid bij Rezisto?

“Ik ben telkens weer verrast over wat er allemaal bij hoort. Als je met andere zorgverleners aan tafel zit, zoals in onze stuurgroep, dan zie je wat ze aan het doen zijn en waar je een verschil kan maken. Het bevordert het besef: wij kunnen iets doen en het maakt uit in de hele keten.
Eens in de zoveel tijd merk je als arts dat antibiotica niet werkt en ben je weer meer bewust van het belang hiervan. Bijvoorbeeld bij de behandeling van een blaasontsteking waarbij de patiënt niet opknapt. Een kweek biedt dan uitkomst en laat vaak zien dat je ook een smalspectrum antibiotica als vervolgstap kunt kiezen. En bij Helicobacter pylori, de maagbacterie, zien we in onze praktijk toenemend de laatste tijd had een aantal patiënten niet reageert op de antibioticakuur. Na overleg met de MDL-arts hebben we nu weer handvaten om toch met de eerste keus antibioticakuur de bacterie te eradiceren.”

Wat wil jij zelf met de stuurgroep en Rezisto bereiken de komende jaren?

“Ik vind dat Rezisto hele toffe, toepasbare projecten heeft ontwikkeld. Er is nu een hele groep ‘early adopters’ die het onderwerp hebben omarmd, nu hoop je dat de hele groep zorgprofessionals meegaat en dat het onderwerp zich als een positieve olievlek uitbreidt.”

Hoe zouden we jou het beste kunnen inzetten om onze doelen te behalen?

“Het grootste doel is dat de huisarts behartigd moet worden in dit stuk. Wij zijn een grote groep die verspreid zit. Bij huisartsen is het moeilijker gebleken om de boodschap en de projecten in één club uit te dragen. Dit kan wel. Hoe meer mensen weten over Rezisto, hoe beter we kunnen zorgen dat de projecten iedereen bereiken. Dus naamsbekendheid. En projecten uitdragen. Ik hoop dat we daar heel veel ruchtbaarheid aan kunnen geven. Deze projecten kunnen een verschil maken.

In de regio Eindhoven zitten veel expats, dit is een unieke patiëntengroep. Zij hebben een andere achtergrond dan bijvoorbeeld seizoenarbeiders in tuinbouw. Ik zie grote discrepanties tussen verschillende culturen en daarmee gepaard gaand ook hun verwachtingen van antibiotica. Dat zou nog een doel van ons kunnen zijn, om betere voorlichting te geven over onze gezondheidszorg en wanneer antibiotica zinvol gebruikt kan worden. Dan sluiten de verwachtingen vanuit deze patiëntenpopulatie beter aan bij onze Nederlandse zorg en merk je dat ook in je patiëntencontact.”

Is er nog iets wat je de lezers van dit artikel mee wilt geven?

Er is heel veel goede scholing en er zijn verschillende projecten voor onze doelgroep. Als je denkt: het kan er nu niet bij, weet dan dat Rezisto zowel een FTO als een DTO gemaakt heeft waarbij je gefaciliteerd wordt in de uitvoering ervan. Zo kun je samen met je toetsgroep op één van de verplichte scholingsmomenten laagdrempelig aan de slag met het onderwerp antibiotica resistentie. Kijk eens op de website Huisartsen – Rezisto Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Noord-Brabant. En mocht je geen huisarts zijn, dan kun je via deze link zo doorklikken naar andere interessante projecten.

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.