Interview met Agnes Klaren

In Gesprek met … Agnes Klaren, lid raad van bestuur Thebe

Voorstellen

Agnes is bestuurder van Thebe en vertegenwoordigt binnen de stuurgroep van Rezisto de langdurige zorg. Ze is van oorsprong oncologieverpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Vanuit haar vorige baan in het ziekenhuis (oa manager kwaliteit, veiligheid en innovatie), heeft ze nauwe banden met infectiepreventie.

Agnes maakt deel uit van een drie hoofdige, collegiaal bestuur bij Thebe; Thebe heeft in West- en Midden Brabant  23 woonzorglocaties en levert in 19 gemeenten thuiszorg en dagbesteding.

Waarom ben je aangesloten bij de stuurgroep van Rezisto en wat houdt deze rol in?
Mijn rol is om als stuurgroeplid beschikbaar te zijn voor Rezisto wanneer er contacten gelegd moeten worden over het onderwerp binnen de Langdurige Zorg. Ik zit aan tafel bij verschillende bestuursoverleggen in de regio en kan daar mijn stem laten horen, geluiden die vanuit Rezisto gehoord moeten worden. Gelukkig vinden uitbraken niet heel vaak plaats, toch zien we sinds de uitbraak van COVID dat wanneer een organisatie haar infectiepreventie niet op orde heeft, ze enorme uitglijders kunnen maken. Een goed georganiseerde infectiepreventie is een basisvoorwaarde voor de kwaliteit van een organisatie.

Wat vind je zelf het interessante aan je betrokkenheid bij Rezisto?
Bij Thebe heeft het onderwerp infectiepreventie passende aandacht die het verdient, we hebben een vaste DI, Linda van Kilsdonk. Zij is vanuit de afdeling Infectiepreventie van het Amphia Ziekenhuis betrokken bij onze organisatie. De langdurige zorg, zowel in de gehandicaptenzorg als in de thuiszorgsetting, geeft het onderwerp de komende jaren passende aandacht. Het onderwerp wordt serieus genomen. Dit is mijn doel vanuit mijn betrokkenheid van Rezisto, om het onderwerp op de agenda te houden en blijvend de urgentie te benoemen. Tegelijkertijd moeten we het werkbaar zien te houden in de dagelijkse praktijk.

Wat wil jij zelf met de stuurgroep en Rezisto bereiken de komende jaren?
De aandacht voor Infectiepreventie is met name een zaak van cultuur en gedrag. Ik wil bereiken dat er voldoende bewustwording plaatsvindt op dit onderwerp, en dan met name in de setting ‘zoals thuis’ en het gebruiken van ons gezonde verstand. De langdurige zorg  werkt vanuit persoonsgerichte zorg. Infectiemaatregelen uitvoeren in een huislijke setting en de kwaliteit van leven voorop stellen, brengt soms dillema’s met zich mee. Urgentiebesef en de noodzaak waarom soms maatregelen nodig zijn, dat hoop ik vooral te bereiken om zo professionals passende maatregelen te kunnen laten nemen.

Hoe zouden we jou het beste kunnen inzetten om onze doelen te behalen?
Vanuit mijn positie kan ik signalen afgeven beide kanten op. Ik treed ook op als ambassadeur voor de langdurige zorg. Het is met name een uitdaging om in de setting ‘zoals thuis’ de infectiepreventie op orde te hebben, zonder dat het een  klinisch benadering heeft. Onze sector willen we niet net zo klinisch inrichten als in het ziekenhuis. We kunnen de doelen behalen door op maat met korte lijntjes de belangrijke aspecten van infectiepreventie aan te passen aan de langdurige zorg.

In hoeverre wordt infectiepreventie besproken met de bestuurders van andere zorginstellingen?
Te weinig. Tijdens corona was het RONAZ ingericht, Regionaal Overleg Niet Acute Zorg, om naast het ROAZ, Regionaal Overleg Acute Zorg, met andere bestuurders contact te houden over de situatie van het COVID-virus en uitbraken. Het RONAZ is inmiddels overgegaan in het ROAZ VVT en dit gaat met name over het organiseren van de acute zorg. Het vindt 6 keer per jaar plaats, de onderwerpen zijn met name strategisch.

Zie jij nog kansen om samenwerking met andere sectoren te verbeteren op dit onderwerp?
De reguliere bedrijfsvoering en de basis op orde hebben is een onderwerp die we nog meer op de agenda zouden kunnen krijgen. En dan met name de balans tussen de klinische en de thuissetting als aandachtspunt. De sectoren verstandelijk gehandicaptenzorg en GGZ zijn sectoren waar nog meer mee samengewerkt kan worden.

Is er nog iets wat je de lezers van dit artikel mee wilt geven?
Wat ik met name de lezers mee zou willen geven, is dat op alle niveaus het thema belangrijk is, vanuit iedereen. Dit hebben we tijdens de pandemie kunnen ervaren. Het raakt iedereen. En daarom is het belangrijk dat het goed op de agenda staat, bij iedereen. Maak het prioriteit om te letten op hygiëne.

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.