Artsen maatschappij en gezondheid

Nascholing

Infectiepreventie, zorgvuldig gebruik van antibiotica en surveillance zijn van groot belang bij het tegengaan van de omvang en verspreiding van antibioticaresistentie. Als public health professional werkzaam bij de GGD heb jij ook met dit probleem te maken.

Hoe kun jijzelf bijdragen aan het terugdringen van dit probleem? In deze gratis e-learning leer je daar meer over. Je krijgt accreditatie.

 

Zorgmedewerkers hebben een belangrijke rol in het voorkomen van de verspreiding van antibioticaresistente bacteriën en andere micro-organismen. Dit gebeurt door hygiënisch te werken. Breng deze e-learning dus vooral onder de aandacht van zorgmedewerkers in jouw netwerk.

De e-learning bestaat uit 8 modules. In elke module worden vragen gesteld en kunnen punten en sterren behaald worden. De e-learning wordt doorlopen in ongeveer 40 à 50 minuten. Er zijn hiervoor 2 accreditatiepunten te verdienen.

 

Meer informatie of direct starten met de e-learning doe je hier.