Hygiënisch werken in de gehandicaptenzorg

Binnen ons project ‘hygiënisch werken in de gehandicaptenzorg’ brengen we samen met collega’s uit de gehandicaptenzorg in kaart welke behoeftes er zijn rondom infectiepreventie. In samenwerking met GGD West-Brabant is in 2023 een behoeftepeiling uitgevoerd op het gebied van infectiepreventie in de gehandicaptenzorg. Deze behoeftepeiling werkt als basis voor de producten en activiteiten waar wij als Rezisto mee aan de slag gaan.

Ook in de zorg voor mensen met een beperking willen we vermijdbare infectieziekten graag voorkomen. Want iedereen steekt beter in zijn vel zonder griep, een maagdarminfectie of een longontsteking.

De diversiteit van de cliënten, de veelal agogische achtergrond van de medewerkers en de specifieke doelstellingen van de gehandicaptenzorg vragen om een eigen aanpak voor het versterken van de infectiepreventie in deze sector. Rezisto ontwikkelt hiervoor, samen met gehandicaptenzorg instellingen in de regio, een passend aanbod.

De doelgroep is gehandicaptenzorg in Noord-Brabant.

In 2023 en 2024 richten we ons op de volgende doelen:

  • De personen verantwoordelijk voor de infectiepreventie in de instellingen voor zorg aan gehandicapten in Noord-Brabant zijn bekend met Rezisto.
  • Er is een werkgroep met vertegenwoordigers uit de sector die, samen met deskundigen infectiepreventie een voorstel maakt aan welke  instrumenten behoefte is. Momenteel ligt de focus op 3 thema’s: beleid, scholing, en protocollen. Er is een behoeftepeiling in de regio uitgevoerd.
  • Reeds door Rezisto ontwikkelde hulpmiddelen zijn getoetst op bruikbaarheid door de gehandicaptenzorg. Waar nodig, worden aanpassingen gedaan om ze beter geschikt te maken.
  • Implementeren van één of twee gewenste producten bij  gehandicaptenzorg instellingen in Noord-Brabant. Welke dit zijn hangt af van de behoeftepeiling en beschikbaarheid van de gewenste producten.

De werkgroep leden kiezen, met de informatie uit de behoeftepeiling als basis, de speerpunten voor 2023 en 2024. Ze geven zelf invulling aan deze speerpunten door producten aan te passen of aan te laten passen, door actief bij te dragen aan implementatie van producten, door mee te werken aan
bijeenkomsten, nieuwsberichten of themaweken.

De werkgroep heeft een projectleider, een projectmedewerker en een budget beschikbaar om de ideeën uit te voeren.

Voor de werkgroep zoeken we vertegenwoordigers uit de gehandicaptenzorg met affiniteit met infectiepreventie. Dit kunnen kwaliteitsmedewerkers, aandachtsvelders, verpleegkundigen, een arts gehandicapten zorg of andere functionarissen zijn. De geschatte inzet is gemiddeld twee uur per week.

Je werkgever kan je daadwerkelijk bestede uren bij Rezisto declareren tegen een uurtarief van dat overeenkomt met je loonkosten + 15% overhead.

Vind je infectiepreventie in de gehandicaptenzorg ook belangrijk? Werk je graag samen met collega’s uit andere instellingen? Ben je creatief en heb je ideeën over implementatie van verbeteringen in de gehandicaptenzorg? Dan verwelkomen we je graag in deze werkgroep.

Heb je belangstelling dan kun je contact opnemen via: contact@rezisto.nl.

Binnen ons project ‘hygiënisch werken in de gehandicaptenzorg’ voerden we in samenwerking met GGD West-Brabant een behoeftepeiling uit op het gebied van infectiepreventie in de gehandicaptenzorg, om waar nodig het aanbod van Rezisto uit te breiden met producten of activiteiten die aansluiten bij de behoefte.

Hiertoe is een korte vragenlijst opgesteld op basis van een inventarisatie door de werkgroep, (inspectie)rapporten van de IGJ en het toetsingskader infectiepreventie. Uit deze inventarisatie zijn bepaalde thema’s naar voren gekomen die (extra) aandacht behoeven binnen infectiepreventie in de gehandicaptenzorg.

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?
Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [356.04 KB]