FTO (farmacotherapeutisch overleg) gepast gebruik antibiotica

Huisartsen en apothekers hebben regelmatig overleg over de stand van zaken van geneesmiddelen. Voor dit doel organiseren ze zelf een gekwalificeerde bijscholing met de naam ‘Farmacotherapeutisch Overleg’ (FTO).

Het FTO zorgt ervoor dat artsen en apothekers elkaar op de hoogte houden van de beste behandelingen bij aandoeningen.

Samen met het RIVM heeft Rezisto een FTO (farmacotherapeutisch overleg) ingericht speciaal voor antibioticaresistentie. Deze FTO’s worden begeleid door huisarts-experts uit de regio die hiervoor zijn opgeleid. Zij geven in dit overleg algemene informatie over het verstandig gebruik van antibiotica bij de meest voorkomende infecties.

De doelgroep is huisartsen en apothekers in Noord-Brabant.

Het FTO is belangrijk voor een kwalitatief goede behandeling van patiënten met medicijnen. Om het voorschrijfbeleid efficiënt en kwalitatief te laten zijn, is het belangrijk dat er goede afspraken zijn tussen huisartsen en apothekers. Een kwalitatief hoog FTO levert een bijdrage aan verminderde werkdruk voor huisartsen tijdens het spreekuur en vermindering van spillage in de apotheek.

 

Dre Bartels: “Op dit moment zoeken we naar de juiste bereikbaarheid van de collega’s, hoe kunnen we ze het beste informeren over onze programma’s? Daarna hoop ik ook ze te kunnen motiveren voor ruimte ter verbetering. Het programma over verantwoord antibioticagebruik leent zich daar prima voor. Na een jaar kan de FTO groep de cijfers op een makkelijke manier opnieuw opvragen en daarmee zien of een vooraf gesteld doel behaald is.

Het FTO is een bestaand overleg tussen huisartsen en apothekers. Zij organiseren gezamenlijk de data en de bijeenkomsten. Rezisto sluit hierbij aan en kan tijdens een bijeenkomst een presentatie door een deskundig huisarts verzorgen over antibioticaresistentie.

Rezisto stelt een FarmacoTherapeutisch Overleg (FTO) beschikbaar rondom gepast gebruik van antibiotica. Het programma is ontwikkeld door het RIVM in samenwerking met de Universiteiten van Amsterdam en Utrecht, de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) en het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). 

In dit FTO behandelt een huisarts-expert de volgende onderwerpen:

  • Hoe verhoudt het voorschrijfgedrag van jouw praktijk voor antibiotica bij veel voorkomende bacteriële infecties zich ten opzichte van de praktijken in jouw FTO groep en ten opzichte van landelijke benchmark waarden?
  • Enkele achtergronden bij het voorschrijven van antibiotica bij veel voorkomende infecties.
  • Basiskennis over het ontstaan en verspreiden van antibiotica resistentie.
  • Communicatie met patiënten over al dan niet voorschrijven van antibiotica.
  • Casuïstiek.

Geïnteresseerde FTO-groepen in de regio Noord Brabant kunnen contact opnemen via: contact@rezisto.nl.

In de afgelopen twee jaar hebben 22 FTO-groepen meegedaan. De deelnemende huisartsen zijn enthousiast over het programma, vertelt huisarts Dré Bartels (RCT-lid Rezisto). 

Dre Bartels: “Op dit moment zoeken we naar de juiste bereikbaarheid van de collega’s, hoe kunnen we ze het beste informeren over onze programma’s?

Daarna hoop ik ook ze te kunnen motiveren voor ruimte ter verbetering. Het programma over verantwoord antibioticagebruik leent zich daar prima voor.

Na een jaar kan de FTO groep de cijfers op een makkelijke manier opnieuw opvragen en daarmee zien of een vooraf gesteld doel behaald is.

De getoonde resultaten van onderzoek over nut en onnut van antibioticagebruik geven vaak nieuwe inzichten voor de deelnemers. “Ik ga nu echt minder antibiotica voorschrijven” is de meest gehoorde reactie na het FTO. Anderen nemen mee minder breed te willen gaan voorschrijven.”

Voor het promoten van het FTO hebben we een flyer en posters gemaakt die je kunt uitdelen of ophangen.

Rezisto - flyer FTO