Aanpak onterechte registraties antibiotica allergie in de eerste lijn

Wat is het doel van de aanpak?

10 tot 20 procent van de klinische opgenomen patiënten heeft een medicijnallergie of overgevoeligheid geregistreerd in hun elektronisch dossier.

Een penicilline allergie is hierbij het meest voorkomend.

Dit leidt tot meer gebruik van breedspectrum antibiotica wat direct nadelen voor de patiënt kan hebben en bijdraagt aan ontwikkeling van resistentie. 85 tot 90% van deze registraties betreft echter geen daadwerkelijk allergische reacties.

In het antibiotica (AB) allergie ontlabeling project worden onterechte registraties opgespoord en verwijderd.

De werkwijze is in 2022 getest door het Elisabeth TweeSteden ziekenhuis in twee huisartsenpraktijken.

 • De deelnemende praktijk identificeert alle patiëntendossiers met een penicilline allergie registratie in het huisartsinformatiesysteem.
 • De betreffende patiënten ontvangen een mail of brief met een vragenlijst over deze allergie.
 • Deskundigen beoordelen de teruggestuurde vragenlijsten (ongeveer 50% respons in de pilot).
 • Op basis van de antwoorden kunnen al patiënten ontlabeld worden. In de pilot was dit bij ongeveer 75% van de 300 patiënten die de vragenlijst hadden teruggestuurd het geval.
 • De overige patiënten worden uitgenodigd voor een huidtest in de huisartsenpraktijk door een verpleegkundig specialist allergologie. In de pilot deed 70% van de uitgenodigde patiënten hieraan mee.
 • Op basis van de resultaten van de huidtest worden opnieuw de patiënten bij wie dat veilig kan ontlabeld.
 • Optioneel kan een antibioticaprovocatietest gepland worden.

Rezisto regelt:

 • Het verzenden en beoordelen van de vragenlijsten.
 • Een gespecialiseerde verpleegkundige en de benodigde materialen voor de huidtestdag.
 • Consultatie door een internist-infectioloog of allergoloog.
 • Informatiefolders en patiëntmaterialen.

De huisartspraktijk levert:

 • Uren van een doktersassistent voor het uitdraaien van de gegevens van patiënten met een penicilline allergie registratie in het HIS.
 • Uren van de huisarts voor het beantwoorden van de vragen van patiënten naar aanleiding van het ontvangen van de vragenlijst en het ontlabelen van patiënten in het HIS.
 • Uren van een doktersassistent voor planning en ondersteuning bij de huidtestdag, daarnaast moet er een huisarts aanwezig zijn voor het opvangen van mogelijke reacties.

De inzeturen worden door Rezisto financieel vergoed. Ook de kosten van materialen neemt Rezisto voor haar rekening.

Momenteel wordt de werkgroep voor dit project geformeerd.

Het aantal praktijken dat kan deelnemen in 2023 is gelimiteerd, er is ruimte voor 20 praktijken.

Wil je deelnemen, meld je dan snel aan! Je maakt uw interesse kenbaar via A-team@etz.nl onder vermelding van ‘ab allergie ontlabeling’.

 

Draag bij aan het voorkomen van antibiotica resistentie, juist nu, voor later.