Transmurale werkafspraken

Wat is het doel van Transmurale Werkafspraken?

In het project ‘Transmurale werkafspraken’ brengen we in kaart welke transmurale werkafspraken over patiëntoverdracht er in de regio al zijn gemaakt. Ook bekijken we of hier al informatie over BRMO-dragerschap in wordt meegenomen. Daarnaast brengen we ook in kaart welke knelpunten zorgverleners nog ervaren op dit gebied en onderzoeken we of het toevoegen van transmurale afspraken hierbij kunnen helpen.

Om dit in kaart te kunnen brengen, gaan we in gesprek met zorgverleners door de hele zorgketen heen. Dit doen we in de vorm van interviews van ongeveer een halfuur, waarin belangrijke onderwerpen over dit thema worden behandeld. In 2022 zijn we gestart met het interviewen van sleutelfiguren in alle ziekenhuizen in de regio. Hierna gaan we door met het interviewen van sleutelfiguren uit andere zorgorganisaties. Denk aan huisartsen, VVT-organisaties, de GGD, Thuiszorgmedewerkers etc.

Alle verzamelde informatie uit de interviews wordt uiteindelijk geanalyseerd en verwerkt in een adviesdocument. Hierin wordt beschreven welke afspraken er al zijn in de zorgketen, waar verbeterpunten liggen en welke interventies eventueel kunnen helpen bij het aanpakken van deze verbeterpunten.

Contact

Meer informatie over dit project is te krijgen bij Danielle van Oudheusden of Laura Overhorst.

Wij zoeken ook nog mensen die wij kunnen interviewen. Interesse? Mail naar Laura Overhorst.