Transmurale Werkafspraken

Wat is het doel van Transmurale Werkafspraken?

In het project ‘Transmurale Werkafspraken’ brengen we in kaart welke transmurale werkafspraken over patiëntoverdracht er in de regio al zijn gemaakt. Ook bekijken we of hier al informatie over BRMO-dragerschap in wordt meegenomen. Daarnaast brengen we ook in kaart welke knelpunten zorgverleners nog ervaren op dit gebied en onderzoeken we of het toevoegen van transmurale afspraken hierbij kunnen helpen.

Om dit in kaart te brengen, zijn we in gesprek gegaan met zorgverleners door de hele zorgketen heen. Dit deden we in de vorm van interviews, waarin belangrijke onderwerpen over dit thema worden behandeld. Tussen 2022 en 2023 hebben we sleutelfiguren uit ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, VVT-organisaties, de GGD, en thuiszorgorganisaties geïnterviewd.

Alle verzamelde informatie uit de interviews is geanalyseerd en verwerkt in een adviesdocument. Hierin wordt beschreven welke afspraken er al zijn in de zorgketen, waar verbeterpunten liggen en welke interventies eventueel kunnen helpen bij het aanpakken van deze verbeterpunten. Als belangrijkste verbeterpunt is naar voren gekomen dat de overdracht binnen de regio niet uniform en vaak niet compleet is. Hierdoor wordt een BRMO-status bij een patiënt niet altijd tijdig, op een juiste manier, of zelfs helemaal niet vermeld aan betrokken zorgverleners. Vervolgens kan een patiënt onbeschermd verzorgd worden of zijn zorgverleners niet tijdig op de hoogte en kunnen ze niet inspelen op het ontvangen van een (nieuwe) patiënt/cliënt. In 2024 ontwikkelen we in samenwerking met het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis een overdrachtsbrief waar de BRMO status op wordt vermeld.

Contact

Meer informatie over dit project is te krijgen bij Danielle van Oudheusden of Rody van der Veen.