Samenwerking medici en dierenartsen
SaMeDi

Wat is het doel van Samenwerking Medici en Dierenartsen (SaMeDi)?

Een goed werkend, lokaal en regionaal netwerk is van groot belang bij vraagstukken als antibioticaresistentie, uitbraakmanagement en zoönosen.

De SaMeDi netwerken bestaan uit lokale dierenartsen en huisartsen van verschillende praktijken (groepen zijn 10-15 personen groot). In sommige netwerken sluiten ook andere medici aan (medisch specialisten, tandartsen, DI’s). Per netwerk trekken een huisarts en een dierenarts de kar.

Netwerken komen ieder half jaar bij elkaar. Groepen hebben invloed op het onderwerp en de invulling van de bijeenkomst. Het kan gaan over het opbouwen van het netwerk, maar ook over zoönosen of Veehouderij, Gezondheid en Omwonenden (VGO). Er is, naast de inhoud, ook altijd ruimte voor even bijpraten of een discussie.

Bijeenkomsten vinden plaats op huis- en dierenartsenpraktijken, maar een bezoek aan een veehouder of het laboratorium van een ziekenhuis behoort ook de tot de mogelijkheden. Daarnaast wordt met elkaar vaak een hapje gegeten op de locatie.

Ben je huisarts of dierenarts, werkzaam in Noord-Brabant, nog geen lid van een netwerk en wil je je ergens aansluiten? Of speel je met de gedachte om een eigen netwerk binnen jouw regio te beginnen? Neem dan contact met ons op! We verbinden je graag met een bestaand netwerk, of gaan met je op zoek naar mogelijke partners voor een nieuw netwerk.

Contact:

Wil je meer weten over SaMeDi, neem dan contact op met Rozan van Rossum rvanrossum@lely.com.

Om de doelgroep te informeren hebben we een flyer ontwikkeld. Wil je deze ontvangen, mail dan naar contact@rezisto.nl

Resultaten 2023

In het afgelopen jaar heeft SaMeDi diverse belangrijke doelstellingen en mijlpalen bereikt. Het initiatief, gericht op het faciliteren van contact tussen huisartsen en dierenartsen op lokaal niveau, heeft bijgedragen aan een versterkte samenwerking en kennisuitwisseling.

Doelen van 2023

SaMeDi stelde ambitieuze doelen voor 2023, waaronder het organiseren van 1-2 bijeenkomsten voor elk van de bestaande 4 groepen en het oprichten van 1-2 nieuwe groepen. De uitbreiding van de sprekerspool was ook een prioriteit. Gelukkig zijn deze doelen grotendeels bereikt.

Alle bestaande groepen zijn minstens eenmaal bijeengekomen, met sommige groepen die zelfs meerdere bijeenkomsten organiseerden. Bovendien zijn er contacten gelegd voor nieuwe groepen in Donger, Uden en Axel. De uitbreiding van de sprekerspool, met een focus op waterkwaliteit, werd goed ontvangen, getuige de keuze van dit onderwerp voor een van de volgende bijeenkomsten.

Uitvoering in 2023

In de loop van het jaar heeft SaMeDi de bestaande groepen onderhouden door het organiseren van twee succesvolle bijeenkomsten per jaar. Nieuwe lokale groepen in Noord-Brabant zijn opgestart, waarbij een op maat gemaakt opstartprogramma is geïmplementeerd. Een pool van sprekers en contactpersonen is beschikbaar gesteld, en een backoffice ondersteunt SaMeDi in de organisatie van bijeenkomsten en accreditatie.

Belangrijkste resultaten en mijlpalen

De vier bestaande netwerken, verspreid over Hilvarenbeek, Gilze, Oisterwijk en Heeswijk-Dinther, hebben met succes 1-2 bijeenkomsten georganiseerd. De onderwerpen, waaronder Aviaire Influenza en waterkwaliteit, hebben geleid tot waardevolle discussies en zelfs bedrijfsbezoeken. De SaMeDi sprekerspool werd actief benut, en de backoffice heeft effectief geholpen bij het organiseren van evenementen.

Hoewel de opstart van drie nieuwe groepen is ingezet, zijn deze nog niet bijeengekomen. Toch blijft de hoop levend dat dit in 2024 zal plaatsvinden.

Samenwerking en uitdagingen

De samenwerking met huisartsen en dierenartsen als kartrekkers van SaMeDi-groepen heeft vruchten afgeworpen. Het aantrekken van kartrekkers bleef een uitdaging, maar door buiten de provinciegrenzen te kijken en bestaande netwerken van kartrekkers te benutten, is een succesvolle strategie gebleken.

Communicatie en feedback

Effectieve communicatie, voornamelijk via e-mail en mond-tot-mondreclame, heeft bijgedragen aan het enthousiasmeren van deelnemers. Hoewel social media minder aan bod kwam, bleken directe telefonische contacten het meest effectief. Feedback benadrukte het belang van maatwerk per groep, met deelnemers die aangaven dat 1-2 bijeenkomsten per jaar voldoende zijn.

Grootste successen en hoogtepunten

Een van de grootste successen van 2023 is de start van 2-3 nieuwe netwerken in het komende jaar. Dit is het resultaat van vastberadenheid vanuit SaMeDi en de betrokken kartrekkers, die hebben aangetoond dat samenwerking tussen medische professionals op lokaal niveau mogelijk en waardevol is.

SaMeDi heeft in 2023 niet alleen bruggen gebouwd tussen huisartsen en dierenartsen maar ook een solide basis gelegd voor verdere groei en samenwerking in de komende jaren.

In 2024 worden 4-8 bijeenkomsten gepland voor bestaande groepen en 1-6 bijeenkomsten voor nieuwe groepen. Het enthousiasme van de deelnemers geeft vertrouwen voor de toekomst van SaMeDi.