Escaperoom isolatie indicatie

Regelmatig worden patiënten opgenomen in het ziekenhuis die in isolatie moeten worden verzorgd. De isolatievorm hangt af van de situatie van de patiënt. In het belang van de patiënt, de medewerker en de bezoekers is de isolatie zo eenvoudig mogelijk en zo kort mogelijk. Daarom is het belangrijk dat de juiste informatie op het juiste moment bekend is en de juiste kweken zo snel mogelijk worden ingezet. Deze informatie is in ziekenhuisprotocollen vastgelegd.

We willen de isolatie zo eenvoudig mogelijk en zo kort mogelijk laten zijn. Daarom is het belangrijk dat de juiste informatie op het juiste moment bekend is en de juiste kweken zo snel mogelijk worden ingezet. Deze informatie is in ziekenhuisprotocollen vastgelegd. Om deze kennis beter bekend te maken zodat uitvoering van de isolatiemaatregelen goed wordt uitgevoerd is een andere manier van presenteren van de kennis wenselijk.

 

Om verpleegkundigen en artsen op een boeiende en effectieve manier te scholen ontwikkelen en implementeren we een educatieve escaperoom.

De doelgroep voor de Escaperoom is deskundigen infectiepreventie en artsen microbioloog.

Op dit moment is er een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit 6 Brabantse ziekenhuizen.

De Escaperoom levert op dat de kennis die nodig is over isoleren op een interactieve manier gepresenteerd wordt, dus anders dan vanuit protocollen. Zo wordt de uitvoering van de isolatiemaatregelen beter gedaan.

Contactpersoon
Amanda van den Bogaard
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Mail: a.v.d.bogaard@jbz.nl
Tel: 073-5532954

In het najaar van 2023 komt de escape rooms beschikbaar voor inzet in de ziekenhuizen. In het voorjaar van 2024 evalueren we het leereffect.

Op dit moment is er een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit 6 Brabantse ziekenhuizen. Er is een leverancier geselecteerd en een opzet gemaakt voor onze escape room.