Overlijden mevrouw Reijnierse

Rezisto - mevrouw Reijnierse

Met droefheid delen wij mede dat op zaterdag 3 juni jl. mevrouw Reijnierse, een waardevolle ambassadeur van ons netwerk, is overleden.

Door haar verhaal als patiënt te delen heeft zij ons geleerd hoe het is om te leven met de continue dreiging van resistente bacteriën. Zo maakte zij anderen bewust van de ernst van deze problematiek.

Mevrouw Reijnierse had jarenlang te kampen met dragerschap en infecties met bacteriën die resistent waren geworden voor antibiotica. Zij moest hiervoor regelmatig naar het ziekenhuis. In overleg met haar behandelend artsen gebruikte zij antibiotica zo spaarzaam mogelijk omdat er voor haar niet veel behandelopties meer over waren.

Haar beperkingen beïnvloedden haar leven; zij kon niet zelfstandig autorijden en kreeg steeds meer moeite met lopen. Mevrouw Reijnierse had een doel voor ogen: 90 jaar oud worden, zoals ze haar dochter had beloofd. Waar zij kon, hield ze regie op haar eigen gezondheid om dit doel te bereiken.

Mevrouw Reijnierse is 90 jaar en 3 maanden geworden.

Haar wens, en die van de familie, is dat haar bijdrage in de bewustwording rondom antibioticaresistentie als ambassadeur voort gaat. We mogen daarom haar gezicht en verhaal blijven gebruiken. Daarvoor zijn we haar en de familie dankbaar.

We herinneren mevrouw Reijnierse als een bijzonder persoon en een sterke en inspirerende vrouw, met een optimistische blik. Zij leeft voort in haar verhaal en onze gedachten.

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.