Onderzoek naar bacteriën in urine verpleeghuisbewoners

Het RIVM (SNIV) gaat samen met Amsterdam UNO, onderzoek doen naar bacteriën in de urine van verpleeghuisbewoners (YELLOW roUTIne). Zij zijn benieuwd welke bacteriën wel en niet een urineweginfectie veroorzaken. Hun hypothese is dat er ‘goede’ bacteriën in de blaas zitten, die de blaas beschermen tegen ‘slechte’, ziekmakende bacteriën. Om hier achter te komen gaan ze in een cohort onderzoek elke 3 maanden o.a. urine en enkele gegevens verzamelen van bewoners. Het onderzoek start in januari 2024 en loopt 1,5 jaar.

(accroniem YELLOW roUTIne study: Insight in the dYnamics of bacteria in the ELderly bLadder: the way fOrWard to Urinary Tract Infection prevention, diagnosis and treatment).

Wat houdt het in?

Verpleeghuis (VPH) bewoners hebben vaak bacteriën in de urine. Vaak wordt er dan gedacht aan een urineweginfectie (UWI), maar iemand heeft pas een UWI als er ook klachten zijn die daarop wijzen (b.v. pijn bij het plassen). Bij kwetsbare ouderen is het echter lastig om te achterhalen of zulke klachten er zijn, b.v. door dementie. Er wordt dan vaak ‘voor de zekerheid’ antibiotica gegeven, maar dit kan bijwerkingen geven en draagt bij aan antibioticaresistentie. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de aanwezigheid van ‘goede’ bacteriën in de blaas kan beschermen tegen UWI. In de YELLOW roUTIne studie onderzoeken ze dit door het vóórkomen en verloop van bacteriën in de blaas van kwetsbare ouderen in kaart te brengen. Ze verzamelen daarom routinematig urinemonsters van VPH bewoners en onderzoeken de eigenschappen van de bacteriën die we hierin aantreffen. Met de verkregen inzichten willen ze bijdragen aan het beter voorkómen, vaststellen en behandelen van UWI bij VPH bewoners.

Wat levert het op?

Voor de betrokken verpleeghuizen levert deelname aan de YELLOW roUTIne studie ook inzicht in de kwaliteit van infectiepreventie op omdat ze:

  • Kosteloos twee infectiepreventie auditrondes krijgen aangeboden waarbij meerdere aspecten van infectiepreventie worden meegenomen (o.a. reiniging en desinfectie, persoonlijke hygiëne en handhygiëne)
  • Een terugkoppeling ontvangen van de resultaten na beide auditrondes. De verbeterpunten helpen de verpleeghuizen de kwaliteit van de infectiepreventiemaatregelen te optimaliseren.

Voor de regionale zorgnetwerken:

  • Kunnen de geformuleerde verbeterpunten een aanknopingspunt zijn voor het starten of verder uitrollen van bestaande activiteiten.
  • Zal een (geanonimiseerde) regionale terugkoppeling van de infectiepreventieaudits worden opgesteld, mits er voldoende deelname en toestemming van verpleeghuizen uit een regio is.

Meer over dit onderzoek staat op de UNO-website.

Voor aanvullende informatie graag een mail sturen aan sniv@rivm.nl.

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.