Interview Robert Wagenmakers

In gesprek met Dr. Robert Wagenmakers

Dr. Robert Wagenmakers MBA is sinds 1 juni 2023 voorzitter Raad van Bestuur van Stichting Amphia. Samen met de andere leden van de Raad van Bestuur, Christianne Lennards en Ivo Vergouwen en het MSB-A-bestuur geven ze richting aan het Amphia Ziekenhuis. Om samen met de zorgprofessionals iedere dag weer de zorg voor de patiënten te verbeteren en toekomstgericht in te richten. 

Bestuurder Amphia Ziekenhuis
Ik ben Orthopedisch Chirurg sinds 2010 in het Amphia Ziekenhuis en ik ben bestuurder van het Medisch Specialistisch Bedrijf sinds 2018. Vanuit deze functie ben ik fulltime Voorzitter van de Raad van Bestuur geworden. Daardoor was de overgang vanuit de praktijk van het medische vak naar het bestuurlijke domein minder groot. Ik heb een MBA (Master of Business Administration) en bekleed nog een andere bestuurlijke functie. Mijn basis vanuit het medische vak zie ik als een toegevoegde waarde in een bestuursfunctie zoals deze. Het helpt om een medische achtergrond te hebben in de inhoudelijke discussies. In gesprekken met zorgprofessionals over de patiëntenzorg sta je als het ware met je voeten in de klei, wanneer je een jarenlange praktijkervaring hebt als Orthopedisch Chirurg. In de rol als bestuurder kijk ik breder: de kennis is niet meer gericht op die ene patiënt maar op het gehele ziekenhuis. 

Voorzitter Stuurgroep 

Op de vraag waarom Robert Wagenmakers is aangesloten bij de Stuurgroep zegt hij: “Dit hangt samen met de functie. Binnen de Raad van Bestuur is er een verdeling in portefeuilles, in mijn portefeuille zit infectiepreventie en antibioticaresistentie. De interne portefeuilles zijn afgestemd op de externe: de RONAZ en VNG zitten ook in mijn portefeuille”.

Betrokkenheid Rezisto

Mijn rol in de stuurgroep, die ik nu twee keer heb voorgezeten, is meedenken en bijdragen aan het netwerk. Binnen de orthopedie is infectiepreventie en antibioticaresistentie een heel belangrijk onderwerp. We weten dat wij in Nederland, vergeleken met het buitenland, meer terughoudend voorschrijven en het belang daarvan is breed gedragen onder de zorgprofessionals. 

MRSA is de laatste jaren meer op de voorgrond gekomen en is in incidentie toegenomen.  Met enige regelmaat hebben wij dit voorbij zien komen: patiënten die hele resistente bacteriën met zich meedroegen. Met name bij prothese infecties. De keuzemogelijkheden in toe te dienen antibiotica worden dan kleiner, de intensiteit van de behandeling wordt groter. Dan wordt het wel steeds lastiger, die impact zag je wel binnen de orthopedie met enige regelmaat. Behandeling gaat per infuus, hetgeen ook duurder is. 

De aandacht is daarmee gegroeid. Ook door huisartsen en dierenartsen, vooral met de dichtheid van veehouderij zoals in Noord-Brabant het geval is. Bewustwording en relevantie is groter geworden. Er is niet meer alleen aandacht voor MRSA wanneer iemand uit het buitenland komt, we kijken nu ook naar bronnen binnen Nederland, naar risicogroepen binnen de regionale of landelijke populatie. Dat maakt het onderwerp heel belangrijk: het raakt alle zorgprofessionals en de gehele maatschappij.

Wat is belangrijk de komende jaren?

Het belang van infectiepreventie staat de komende jaren centraal. Het creëren van bewustwording blijft van essentieel belang, samen met het beïnvloeden van het voorschrijfgedrag en het identificeren van risicogroepen. Het tijdig screenen van mensen is cruciaal om onaangename situaties voor zowel patiënten als ziekenhuizen te voorkomen. Duidelijke communicatie en handelen volgens protocollen zijn daarbij onmisbaar. Bovendien is er een meldingsplicht voor ziekenhuizen bij uitbraken. We hebben een sterke afdeling Infectiepreventie, met goede managers en arts-microbiologen.

Het belang van infectiepreventie reikt verder dan alleen het ziekenhuisperspectief; het is van maatschappelijk belang. Het onderwerp verdient daarom voortdurende aandacht en betrokkenheid, zowel binnen als buiten de ziekenhuismuren.

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.