HIP in de HAP

HIP in de HAP

De huisartsenpraktijk is een plek waar de hele dag kwetsbare patiënten langskomen. Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk is daarom relevant. Het is onderdeel van praktijkaccreditatie en de NHG heeft er een richtlijn voor opgesteld.

Met het project ‘Hygiëne en infectiepreventie in de huisartsenpraktijk’ (HIP in de HAP) ontwikkelt Rezisto een infectiepreventie audit. Een deskundige infectiepreventie komt ongeveer drie uur langs op je praktijk en toetst alle thema’s die in de richtlijn aan de orde komen. Het resultaat is een auditrapport dat overzicht geeft hoe de praktijk op de verschillende thema’s scoort. Als de praktijk vervolgens aan de slag wil met een verbetertraject op één of meer thema’s zijn er implementatiepakketten met hulpmiddelen beschikbaar.

De audit is inmiddels in twee praktijken getoetst. De deelnemende praktijken vonden het verhelderend en hebben handvatten voor praktische verbeteringen gekregen. Op dit moment wordt de audit met de uitvoerende deskundigen infectiepreventie en de deelnemende praktijken geëvalueerd. De implementatiepakketten zijn ook in de afrondende fase. Vanaf november kunnen huisartsenpraktijken deze audit kosteloos uit laten voeren.

Binnenkort kun je je hiervoor aanmelden!

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.