Even voorstellen: Salman Marwat

Rezisto - Salman Marwat-aangepast

Mijn naam is Salman Marwat, 31 jaar en sinds 2020 werkzaam als openbaar apotheker in zowel Boots apotheek Wolfsweide als Boots apotheek Rijen.

Rezisto - Salman Marwat-origineel

Hier ben ik bezig met het oplossen van hedendaagse problemen zoals het bieden van alternatieven bij geneesmiddeltekorten naast het leveren van optimale farmaceutische patiëntenzorg.

Als apotheker zou ik ook verder willen kijken dan alleen de uitdagingen van vandaag.

Via een huisarts ben ik in contact gekomen met Rezisto. Ik merkte op dat antibioticaresistentie aanpakken een maatschappelijke taak is waar ik mij wel voor wil inzetten. Het controleren en volgen van de richtlijnen voor een optimale behandeling en het geven van passend advies bij het verstrekken van antibiotica zijn onder andere punten waar ik mij mee bezig wil houden. Ik wil dan ook op deze manier mijn steentje bijdragen aan de maatschappij en aan de toekomst.

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.