23 november 2022 – Webinar ‘BRMO-overdracht, hoe doe jij dat?’

Tijdens het webinar ‘BRMO-overdracht, hoe doe jij dat?’ bespreken we hoe de huidige transmurale werkafspraken zijn opgesteld, waar knelpunten en verbetering liggen en gaan we hierover in gesprek met het publiek. Ook gaan we in op dragerschapsstatus van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

 

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.