Hygiëne- en Infectiepreventie in thuiszorg

Wat is het doel van HIP in de thuiszorg?

Samen willen we hygiëne en infectiepreventie in de thuiszorg HIPPER maken.

Rezisto wil samen met thuiszorgorganisaties in de regio een passend aanbod ontwikkelen dat infectiepreventie versterkt en hipper maakt.  Hiervoor hebben we een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit de thuiszorg.

Ben jij werkzaam in de thuiszorg en spreekt infectiepreventie je aan? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De samenwerking met de thuiszorg staat in onze regio in de kinderschoenen. Jouw inzet is hard nodig! In 2023 vragen we slechts twee uur per week van jouw tijd, en uiteraard ontvang je hiervoor een vergoeding.

Wil jij hygiëne en infectiepreventie hipper maken, meld je dan vandaag aan!

Wij richten ons op zorgprofessionals die werkzaam zijn in de thuiszorg.

De projectleider van dit project is Siham Sbai. 

De werkgroep bestaat uit:

  • Maria Kwint, preventiemedewerker en beleid en kwaliteitsmedewerker, Archipel thuis
  • Bianca van Osch, wijkverpleegkundige, Laverhof
  • Mandy Kruisbergen, Deskundige infectiepreventie GGD-hart voor brabant
  • Programmamedewerker Rezisto 

Wil je meedoen? Stuur een email naar: contact@rezisto.nl

Resultaten 2023

Het jaar begon met duidelijke doelstellingen: het vormen van een werkgroep met praktijkmedewerkers en het onderzoeken van de behoeften in de dagelijkse praktijk. De werkgroep wilde aansluiten bij de echte behoeften van de thuiszorgmedewerkers.

Werkgroepvorming

Een belangrijke mijlpaal was de succesvolle vorming van een werkgroep. Deze groep bestaat uit twee praktijkmedewerkers en een deskundige infectiepreventie, wat zorgt voor een waardevolle mix van ervaring en expertise.

Behoefteonderzoek

Het project heeft nauw samengewerkt met Vilans om een behoeftepeiling uit te voeren onder thuiszorgmedewerkers. De resultaten, gedeeld met de werkgroep in het najaar, dienen als een waardevolle leidraad voor verdere ontwikkelingen in 2024.

Resultaten in 2023

De werkgroep bleek niet alleen een symbolische samenstelling, maar een actieve groep betrokken professionals die zich inzetten voor het verbeteren van hygiëne en infectiepreventie in de thuiszorg.

Een concrete actie was de ontwikkeling van een tactische audittool. Deze tool werd niet alleen bedacht, maar ook getest via twee pilots. De ervaringen uit deze praktijktesten hebben geleid tot waardevolle aanpassingen en optimalisaties.

Samenwerking met partners

HIP in de Thuiszorg heeft de handen ineengeslagen met andere projecten, waarbij samenwerking wordt gezocht om gezamenlijk op te trekken in 2024 en naar buiten te treden.

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Archipel Thuis en Laverhof, waarmee directe banden met de praktijk worden verzekerd.

De betrokkenheid van een deskundige infectiepreventie van GGD-Hart voor Brabant waarborgt de kwaliteit van de aanpak.

Door samen te werken met Vilans, dat een behoeftepeiling heeft uitgevoerd, wordt ervoor gezorgd dat de aanpak aansluit bij de echte behoeften van de thuiszorgmedewerkers.

Lessen geleerd

Het project ondervond uitdagingen bij het vinden van werkgroepleden uit de thuiszorg. Door actieve werving via sociale media, bijeenkomsten, en persoonlijke benadering is er een nieuw lid aan boord gekomen. Een waardevolle les is het belang van actieve communicatie en het delen van voortgang en doelstellingen.

Hoogtepunten van 2023

Het vinden van toegewijde leden voor de werkgroep vormt een solide basis voor verdere ontwikkelingen.

De ontwikkeling en praktijktest van de audittool zijn successen, waarmee concrete stappen zijn gezet naar een meer hygiënische en veilige thuiszorgomgeving.

Het succesvol uitvoeren van de pilots toont niet alleen daadkracht maar heeft ook geleid tot waardevolle aanpassingen en verbeteringen.