Hygiëne- en Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk
HIP in de HAP

Wat is het doel van HIP in de HAP?

Het project hygiëne en infectiepreventie in de huisartsenpraktijk (HIP in de HAP) heeft tot doel de infectiepreventie in de eerste lijn te verbeteren. Hierdoor worden zorginfecties voorkomen en kan antibioticaresistentie worden tegen te gaan. We hebben het over handhygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, scheiding ‘schoon’ en ‘vuil’ en afvalstromen. Ook gaat het over reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium. Waar kun jij als zorgverlener winst halen? Wij brengen de sterke en zwakke punten in je huisartsenpraktijk in beeld. Zo weet jij waar je staat. Vervolgens ga je zelf aan de slag met onze ondersteuning. Wij bieden 30 verbetertrajecten, ter waarde van 700 euro kosteloos (subsidie Rijksoverheid) aan in 2023 aan huisartsenpraktijken in de regio Brabant en Gelderland.

Dit project is een samenwerkingsverband tussen de zorgnetwerken Rezisto en GAIN, uitgevoerd door projectmedewerkers van meerdere betrokken GGD’en en medewerkers uit de huisartsenpraktijk.

Huisartspraktijken ontvangen dagelijks patiënten met infecties.  Infecties worden veroorzaakt door micro-organismen, zoals bacteriën en virussen. Infecties met resistente bacteriën zijn moeilijk te behandelen. Ook zijn steeds vaker mensen drager van een resistente bacterie, zonder daar ziek van te zijn. De verspreiding van resistente bacteriën leidt ertoe dat steeds meer kwetsbare mensen blootgesteld worden en het aantal moeilijk of niet te behandelen infecties toeneemt.

 

Een recent ECDC-rapport[1] laat zien dat er jaarlijks in Europa meer dan 670 000 infecties veroorzaakt worden door resistente micro-organismen. Volgens berekeningen waren er jaarlijks circa 33000 doden te wijten aan antimicrobiële resistentie (AMR) in Europa, waarvan 4982 infecties en 206 sterfgevallen in Nederland[2]. Wil je meer weten over antibioticaresistentie en hoe dit ontstaat? Bekijk dan het filmpje van het RIVM of lees meer op de site Zorg voor beter.


[1] European Centre for Disease Prevention and Control. (2022). Antimicrobial resistance surveillance in Europe. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Joint-WHO-ECDC-AMR-report-2022.pdf

[2] Cassini, A., Högberg, L.D., Plachouras, D., Quattrocchi, A., Hoxha, A., Simonsen, G.S., … Monnet, D.L. (2019). Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis. Lancet Infectious Diseases, 19(1), 56–66. https://doi. org/10.1016/S1473-3099(18)30605-4.

Wij richten ons op doktersassistenten, huisartsen (in opleiding) en praktijkondersteuners, werkzaam in de huisartsenpraktijk.

Tijdens deze audit wordt de NHG-richtlijn infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk getoetst door een deskundige infectiepreventie. De audit is ontwikkeld in samenwerking met de regio GAIN en is getest in meerdere huisartsenpraktijken.

NHG-Standaarden geven richtlijnen voor het handelen van de huisarts bij uiteenlopende klachten en aandoeningen. Werkgroepen die grotendeels uit huisartsen bestaan, stellen de standaarden op. Dit gebeurt volgens een vaste procedure om kwalitatief hoogwaardige richtlijnen te waarborgen die nationaal en internationaal de toets der kritiek kunnen doorstaan. Het NHG financiert het richtlijnenprogramma. Meer informatie over de totstandkoming vind je hier.

 

Deelnemers werkgroep:

 • Mevrouw L. Boelman, waarnemend huisarts
 • Mevrouw dr. C.M.A. de Bot, deskundige infectiepreventie en gezondheidswetenschapper, afgevaardigde namens de WIP
 • Mevrouw dr. M. Bouma, senior wetenschappelijk medewerker Nederlands Huisartsen Genootschap, afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap
 • De heer S. van den Broek, huisarts en senior beleid & organisatie huisartsenzorg Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Mevrouw M.C.M. Loogman, huisarts en wetenschappelijk medewerker Nederlands Huisartsen Genootschap, afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap
 • Mevrouw A. de Roon-Immerzeel MSc, verloskundige en wetenschappelijk medewerker KNOV
 • De heer dr. E.R. van der Vorm, arts-microbioloog, Reinier de Graaf Groep, NVMM afgevaardigd namens de WIP
 • Mevrouw L.D. Welling MSc, verloskundige, werkzaam aan de Hogeschool Rotterdam
 • De heer dr. J.H. van Zeijl, arts-microbioloog, Izore Centrum Infectieziekten Friesland, afgevaardigd namens WIP

De werkgroep werd ondersteund door de volgende medewerkers van het NHG:

 • Lian Hielkema, medisch informatiespecialist, afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap
 • Monique Verduijn, senior wetenschappelijk medewerker Farmacotherapie, afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap
 • Jako Burgers, hoofd, afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap
 • Mirjam van der Zwan, secretaresse, afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap
 • Job den Boer, senior wetenschappelijk medewerker, afdeling Implementatie
 • Je ontvangt kosteloos een maatwerk adviesrapport van een deskundige op het gebied van infectiepreventie. Dit rapport kun je bijvoorbeeld gebruiken ter voorbereiding op een praktijkaccreditatie van de NPA of HAZO24;
 • De implementatiegidsen helpen je om bepaalde onderdelen op infectiepreventie / hygiëne gebied te verbeteren;
 • Tijdens de gehele implementatie mag je kosteloos advies vragen aan een van onze deskundige infectiepreventie;
 • In overleg kan de deskundige die het verbetertraject afneemt de resultaten van de audit meteen terugkoppelen aan de medewerkers in bijvoorbeeld een koffie- of lunchpauze.
 • 8 KABIZ accreditatiepunten voor de coördinerend doktersassistent.

 • Een dagdeel (4 uur) waarop de deskundige infectiepreventie mee mag kijken met de werkprocessen in je huisartsenpraktijk;
 • Een kwartier tijd van 1 medewerker als voorbespreking op de audit.

De huisartsenpraktijk is zelf verantwoordelijk voor het implementeren van eventuele verbeterpunten, wij adviseren hiervoor een medewerker verantwoordelijk voor te maken.

Denk bijvoorbeeld aan: doktersassistenten, huisartsen (in opleiding), praktijkmanagers of praktijkondersteuner. Deze medewerker kan gedurende het traject kosteloos advies vragen aan een deskundige.

 

Wil je meedoen? Stuur een email naar: contact@rezisto.nl en vermeld de volgende gegevens: uw naam en telefoonnummer, naam praktijk, aantal locatie(s) praktijk, voorkeur voor weeknummer/ dag voor locatiebezoek.

Neem bij vragen of voor meer informatie gerust contact met ons op:

contact@rezisto.nl.

We hebben een informatieve flyer en poster ontwikkeld. Wil je ze gebruiken, stuur dan een mail naar contact@rezisto.nl

Flyer

Poster

 

In 2023 heeft het project ‘HIP in HAP’, geleid door Nico Bartels, veel vooruitgang geboekt om infectiepreventie in huisartsenpraktijken te  verbeteren.

Het doel was om 30 huisartsenpraktijken te bezoeken en advies te geven over  infectiepreventie, en dit doel werd al binnen 2 à 3 maanden behaald.

De werkgroep werkte hard aan het werven van huisartsenpraktijken en het ontwikkelen van de website. Samenwerking met partners zoals het  zorgnetwerk GAIN, huisartsenpraktijken, huisartsenposten en het Nederlands  Huisartsen Genootschap (NHG) heeft bijgedragen aan het succes van HIP in HAP.

Hoewel er uitdagingen waren, zoals het strak plannen van praktijkbezoeken, werd het doel behaald dankzij actieve werving via verschillende kanalen en aanpassingen op de website.

Het aantal afgenomen audits en positieve feedback van deelnemende praktijken waren hoogtepunten van het jaar.

In de infectiepreventieweek in mei 2024 organiseren we een nieuw webinar.

Het webinar komt beschikbaar als geaccrediteerde E-learning via de website www.infectiepreventieweek.nl

In 2024 is het doel om 15 bezoeken/audits aan praktijken uit te voeren.