Genome sequencing

Wat is Genome Sequencing en wat is het doel?

Genome sequencing voorkomt uitbraken. Genome sequentiebepaling is een proces waarbij onderzoekers de volledige set genetische instructies in een organisme ontcijferen, inclusief de genen die verantwoordelijk zijn voor ziekten. Stel je het DNA voor als een enorme bibliotheek met boeken. Elke “boek” bevat instructies voor verschillende aspecten van het organisme, zoals hoe het groeit, functioneert en zich ontwikkelt. Sommige van deze “boeken” bevatten ook aanwijzingen die kunnen leiden tot ziekten als er fouten in de instructies zitten.

Door het sequencen van het genoom kunnen onderzoekers deze boeken (of DNA-sequenties) nauwkeurig lezen en begrijpen. Hierdoor kunnen ze eventuele fouten of mutaties opsporen die kunnen leiden tot ziekten zoals kanker, erfelijke aandoeningen of infectieziekten. Met deze kennis kunnen onderzoekers betere behandelingen ontwikkelen, gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk maken en zelfs preventieve maatregelen treffen om de gezondheid te verbeteren en ziekten te voorkomen.

We gingen in gesprek met Joep Stohr, arts microbioloog bij het Amphia Ziekenhuis. 

Kun je vertellen over het project waar je aan werkt met betrekking tot genome sequencing in ziekenhuizen?

Joep: “Ons project richt zich op het sequencen van bacteriën die infecties veroorzaken. We willen beter begrijpen hoe deze bacteriën zich verspreiden en hoe we effectiever kunnen handelen om infecties te voorkomen.”

 

Met welke uitdagingen krijg je te maken en hoe ga je hiermee om?

Joep: “Een van de uitdagingen is het interpreteren van de sequentiegegevens en het vinden van gemeenschappelijke bronnen van infecties. We werken nauw samen met verschillende ziekenhuizen en experts om deze uitdagingen aan te pakken en effectieve strategieën te ontwikkelen. Door beter te begrijpen hoe infecties zich verspreiden en door preventieve maatregelen te nemen, kunnen we het aantal infecties in ziekenhuizen verminderen en de gezondheid van patiënten verbeteren. “

Hoe helpt genome sequencing?

Joep vertelt: “Een voorbeeld is een geval op een afdeling oncologie in een ziekenhuis. Plotseling werden meerdere gevallen van een resistente bacterie ontdekt, wat leidde tot de aanname dat er mogelijk sprake was van een uitbraak. Dankzij genome sequencing kon snel worden vastgesteld dat de voorkomende gevallen niet gerelateerd waren, maar eerder toevallige dragers van verschillende stammen van de bacterie. Dit voorkwam niet alleen dat er drastische maatregelen genomen werden, zoals het sluiten van de afdeling, maar illustreerde ook het potentieel van genome sequencing om nauwkeurige diagnoses te stellen en effectieve acties te ondernemen.

Een ander voorbeeld was een regionale uitbraak van een infectie in verschillende ziekenhuizen. Door genome sequencing toe te passen en gegevens tussen ziekenhuizen te delen, konden onderzoekers de bron van de infectie identificeren en de verspreiding ervan stoppen. Dit toont aan hoe samenwerking en geavanceerde technologieën zoals genome sequencing levens kunnen redden en grote uitbraken kunnen voorkomen.”

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

Joep: “We blijven samenwerken met ziekenhuizen en experts om ons begrip van genome sequencing te verbeteren en effectieve strategieën te ontwikkelen voor het voorkomen en behandelen van infecties. We hopen steeds positieve resultaten te zien die de gezondheidszorg ten goede komen.”

Contact

Meer informatie over dit project is te krijgen bij Joep Stohr.