Diagnostisch Toetsoverleg (DTO) urineweginfecties

Urineweginfecties zijn de meest voorkomende reden voor het voorschrijven van antibiotica door de huisarts. Urineonderzoek hoor je alleen in te zetten bij klachten die passen bij een urineweginfectie. Maar in de praktijk zien we dat dat vaak anders gaat. Dat leidt tot het onnodig voorschrijven van antibiotica.

Goede behandeling begint bij goede diagnostiek. Wanneer zet je wel of juist geen urineonderzoek in. Zo kun je beter voor je patiënten zorgen. En help je antibioticaresistentie voorkómen!

De doelgroep zijn huisartsen in Noord-Brabant.

Urineweginfecties zijn de meest voorkomende reden voor het voorschrijven van antibiotica door de huisarts. Urineonderzoek hoor je alleen in te zetten bij klachten die passen bij een urineweginfectie. Maar in de praktijk zien we dat dat vaak anders gaat. Dat leidt tot het onnodig voorschrijven van antibiotica.

In het DTO van Rezisto gaan een arts-microbioloog van het medisch microbiologisch laboratorium waar je diagnostiek is ondergebracht en een huisarts van de toetsgroep samen met je aan de slag.

Tijdens een overleg van ongeveer anderhalf uur word je bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op een bepaald gebied, is er ruimte voor discussie over relevante richtlijnen en word je eigen aanvraaggedrag gespiegeld. Op die manier word je geholpen om zowel over- als onderdiagnostiek te vermijden.

In het DTO van Rezisto behandelen een arts-microbioloog van het medisch microbiologisch laboratorium waar je diagnostiek is ondergebracht en een huisarts van de toetsgroep samen de volgende onderwerpen:

  • Uitslagen van aanvullend onderzoek bij UWI interpreteren.
  • Update over voorkomen en resistentiepatronen van verwekkers van UWI, landelijk en in de eigen regio.
  • Beleid bij UWI in specifieke patiëntgroepen bepalen.

Wil je meer weten, neem dan contact op met Dré Bartels (dre.bartels@planet.nl).

We hebben ook een DTO-programma ontwikkeld. In de eerste helft van 2023 testen we het programma in verschillende groepen in de regio. In de tweede helft van 2023 komt het DTO beschikbaar voor alle groepen in Noord-Brabant.