“Het succes zit in het naleven van protocollen”

Scholingsvouchers Rezisto

Wat is het stimuleringsfonds van Rezisto?

Om binnen zorginstellingen structureel aandacht te creëren voor infectiepreventie op de werkvloer, en de zorg in de 1e, 2e en 3e lijn met elkaar te verbinden, is er een stimuleringsfonds.

Kies een of meerdere van de reeds uitgewerkte conceptaanvragen van Rezisto om snel aan de slag te kunnen. Deze aanvraag werkt als een zogenaamde scholingsvoucher ter waarde van een vooraf bepaald bedrag, die u als organisatie kunt verzilveren bij Rezisto.