Scholingsvouchers Infectiepreventie twv 2400 euro beschikbaar

Sinds kort staan op de website van Rezisto Scholingsvouchers ter waarde van 2400 euro.

Het zorgnetwerk stimuleert organisaties om te investeren in kennis over infectiepreventie bij hun medewerkers.

Meer kennis hierover op de werkvloer leidt tot betere naleving van infectiepreventiemaatregelen en tot betere zorg voor uw cliënten.

Rezisto ondersteunt organisaties door middel van een bijdrage in de kosten van een bestaande Basisscholing infectiepreventie, Scholingsvoucher 1: Basis hygiëne voor medewerkers (zie Aanbieders scholing).

Of van een maatwerk in-company training, Scholingsvoucher 2: Aandachtsvelder Infectiepreventie binnen de zorginstelling.

Kies één of meerdere van de Scholingsvouchers van Rezisto om snel aan de slag te kunnen.

Deze scholingsvouchers ter waarde van 2400 euro kunt u als organisatie verzilveren bij Rezisto.

Stuur de ingevulde aanvraag ondertekend naar contact@rezisto.nl

U ontvangt binnen een week een reactie. Lees ook de Voorwaarden en Aanmeldprocedure.

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.