Rezisto Zomerweken

Het Kwaliteitsnetwerk Infectiepreventie Langdurige Zorg (KNIP-LZ) gaat in de komende maanden de normen uitwerken waarmee we de organisatie van de infectiepreventie in instellingen kunnen toetsen. Dit doet het netwerk in de Rezisto Zomerweken.

Alle deelnemers ontvangen één keer per twee weken een korte enquête waarin gevraagd wordt hoe verschillende onderdelen van de infectiepreventie in hun organisatie zijn geregeld. Denk hierbij aan het naleven van de basishygiëne, schoonmaak of de  scholing van medewerkers over infectiepreventie. Aan de deelnemers wordt gevraagd waar ze in hun organisatie trots op zijn. En wat vinden ze lastig om goed te organiseren? Al deze praktijkvoorbeelden vormen de basis van de normen per onderdeel. Daarnaast is het ook de eerste aanzet om goede ideeën met elkaar te delen.

Wil jij ook de ervaring van jouw organisatie delen? En ben je benieuwd hoe collega’s uit andere organisaties hun infectiepreventie organiseren? Dan kan je aansluiten bij KNIP-LZ. Meer informatie is te krijgen bij projectleider Ina Willemsen via ina@contrain-ipc.nl.

 

Direct naar de vorige enquêtes? Deel deze gerust met je collega’s. Hoe meer informatie we krijgen hoe meer we kunnen veranderen.

Enquête thema: uitbraakmanagement

Enquête thema: bestuur en beleid

Enquête thema: handhygiëne

Enquête thema: scholing

Enquête thema: schoonmaak

Enquête thema: persoonlijke hygiëne van zorgmedewerkers

 

De vorige nieuwsbrieven vind je hier:

De 6e Rezisto zomerweek thema uitbraakmanagement (ABR Zorgnetwerk KNIP-LZ)

De 5e Rezisto zomerweek thema_ bestuur en beleid (ABR Zorgnetwerk KNIP-LZ)

De 4e Rezisto zomerweek thema_ handhygiëne (ABR Zorgnetwerk KNIP-LZ)

De 3e Rezisto zomerweek thema_ scholing (ABR Zorgnetwerk KNIP-LZ)

De 2e Rezisto zomerweek is aangebroken! Thema_ schoonmaak (ABR Zorgnetwerk KNIP-LZ)

De REZISTO ZOMERWEKEN zijn begonnen! (ABR Zorgnetwerk KNIP-LZ)

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.