15 september 2022 – Inspirerende en interactieve bijeenkomst KNIP-LZ

We kijken terug op een inspirerende en interactieve bijeenkomst van het Kwaliteitsnetwerk Infectiepreventie in de Langdurige Zorg (KNIP-LZ) op donderdag 15 september in Vught. We willen nogmaals alle 70 deelnemers hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid en inbreng. Tijdens de bijeenkomst zijn de deelnemers in groepjes aan de slag gegaan met het ontwikkelde kwaliteitsinstrument. Dit instrument brengt in kaart hoe de infectiepreventie is georganiseerd binnen een locatie van een instelling. Hiermee kregen de deelnemers inzicht in de praktische toepassing van het kwaliteitsinstrument. Ook zijn de resultaten van de pilots, die dit afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, gedeeld en toegelicht. Opvallend is dat er heel veel expertise en kennis al aanwezig is in de langdurige zorg op het gebied van Infectiepreventie. Organisaties blinken uit op bepaalde onderwerpen en missen op andere onderwerpen soms nog de nodige kennis en ervaring. Dit nodigt uit om van elkaar te leren. Laten we deze kennis dus vooral met elkaar delen en samen blijven ontwikkelen! Ook Rezisto kan hierin een rol spelen, bijvoorbeeld met het aanbieden van scholing.

 

Met de input en feedback op het kwaliteitsinstrument van de deelnemers gaat de werkgroep nu aan de slag. Op korte termijn zal een definitieve versie gedeeld worden op de website.

 

We hopen dat de bijeenkomst iedereen enthousiast heeft gemaakt om als instelling deel te gaan nemen aan KNIP-LZ of om zelf als auditor aan de slag te gaan. Hoe mooi is het om af en toe een kijkje te mogen nemen in de keuken van een ander?

 

Heb je nog vragen of wil je meer weten over KNIP-LZ? Mail dan naar contact@rezisto.nl

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.