Grote opkomst Themamiddag Infectiepreventie Langdurige zorg op 6 april

Op 6 april kwamen bijna 100 medewerkers uit de langdurige zorg luisteren en kijken naar presentaties over Infectiepreventie in Hotel Tilburg.

Vooral medewerkers uit de Thuiszorg en Verpleeghuizen, maar ook uit de Gehandicaptenzorg en GGZ. Acteurs speelden in het plenaire gedeelte scenes na, die voor velen herkenbaar waren. Interactie met de deelnemers leverde interessante gesprekken en ideeën op om bewustwording en gedragsverandering teweeg te brengen. Voor iedere groep was een aparte deelsessie waarin de sprekers praktische informatie over Infectiepreventie in die specifieke sector presenteerden

 

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.