Even voorstellen, Annemieke Bloem

Mijn naam is Annemieke Bloem en ik heb in oktober 2020 mijn opleiding tot arts-microbioloog afgerond in het Erasmus MC in Rotterdam. In november 2020 ben ik begonnen bij Microvida, het medisch microbiologisch laboratorium met vestigingen in Brabant en Zeeland. In eerste instantie heb ik zowel op locatie ETZ Tilburg en Amphia Breda gewerkt maar momenteel ligt de nadruk meer in het Amphia.
Mijn werk bestaat voor een groot deel uit klinische taken waarbij ik als arts-microbioloog de link ben tussen het laboratorium en de behandelend arts. Hoe vertaalt deze kweek zich tot het ziektebeeld van de patiënt? Hoe kun je een bepaalde infectie aantonen of uitsluiten? En zo zijn er tal van voorbeelden. Maar daarnaast bestaat mijn werk ook voor een groot deel uit laboratorium management. Hoe kun je de logistiek het beste inregelen? Hoe kun je continue kwaliteit garanderen? Welke test kun je het beste gebruiken met het oog op kwaliteit maar ook op kosten?

Maar bij deze combinatie van kliniek en management houdt het werk niet op! Wereldwijd is er een groot probleem met antibioticaresistentie waarbij volgens ECDC (het Europese RIVM) 33.000 doden per jaar vallen ten gevolge van antibioticaresistentie. In Nederland is de situatie gelukkig vrij gunstig en gebeurt het zelden dat mensen overlijden ten gevolge van een resistente bacterie.
Als arts-microbioloog ben ik voor het grootste deel betrokken bij de ziekenhuiszorg maar ook zeker bij de huisartsenzorg. Ik vind het daarom van essentieel belang om voorbij de grenzen van het eigen lab of ziekenhuis te kijken. Door deel te nemen aan het Regionaal Coördinatie Team van Rezisto lever ik daar een hele concrete bijdrage aan.

Rezisto verbindt de huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, dierenartsen, deskundigen infectiepreventie uit de regio. Vanuit mijn expertise probeer ik hierin een zinvolle bijdrage te leveren. Op dit moment doe ik dat door samen met de deskundigen infectiepreventie uit alle ziekenhuizen in Brabant en ook enkele collega’s uit Vlaanderen een gezamenlijk auditprogramma infectiepreventie (APIP) voor de ziekenhuizen in de steigers te zetten.

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.