‘Er heeft iemand in de wachtkamer gebraakt’

Woensdag 3 maart vond het webinar ‘Er heeft iemand in de wachtkamer gebraakt’ plaats. De deelname van dierenartsen, huisartsen en deskundigen infectiepreventie zorgde voor een levendige en leerzame interactie.

De sprekers benaderden het onderwerp infectiepreventie vanuit verschillende invalshoeken. Jan Kluytmans (hoogleraar epidemiologie van zorginfecties en arts microbioloog) besprak wat COVID ons leert over infectiepreventie.
Els Broens (hoofd Veterinair Diagnostisch Centrum van de Faculteit Diergeneeskunde) gaf meer inzicht in infectiepreventie in de dierenartsenpraktijk. Cindy de Bot (onderzoeker AVANS en lid richtlijncommissie infectiepreventie van de NHG)  gaf uitleg over richtlijnen infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk. Afsluitend vertelde Petri Kuijlaars (deskundige infectiepreventie GGD Brabant Zuidoost) de deelnemers over de audit hygiëne in de huisartsenpraktijk.

Rozan van Rossum en Marloes ten Kate hadden als presentatieduo hun handen vol aan de vragen die de deelnemers in de chat stelden. Ook uit de interactie bleek de toegevoegde waarde van een goed contact tussen de lokale huisartsen en dierenartsen.

Nieuwsgierig geworden?

Met deze link kun je het webinar ‘Er heeft iemand in de wachtkamer gebraakt’ terugkijken.

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.