Gehandicaptenzorg

Dit is de overzichtspagina met allerlei informatie over infectiepreventie in de gehandicaptenzorg. Hier vind je achtergrondinformatie en tools om binnen jouw organisatie met infectiepreventie aan de slag te gaan.

Wat wij doen

Hygiënisch werken en het naleven van infectiepreventiemaatregelen kan de verspreiding van resistente micro-organismen voorkomen. Bovendien is infectiepreventie ook gewoon onderdeel van goede zorg. Maatregelen dragen bij aan een schone, gezonde en veilige zorgomgeving waarin zorgvragers, maar ook hun mantelzorgers en bezoekers, en zorgprofessionals minder risico lopen om ziek te worden. Eén van de doelstellingen van ons zorgnetwerk is daarom het bevorderen van infectiepreventie bij zorgorganisaties in de regio Noord Brabant.

Rezisto ontvangt subsidie van het Ministerie van VWS om samen met zorgorganisaties en zorgprofessionals activiteiten uit te voeren die tot doel hebben om antibioticaresistentie te verminderen en infectiepreventie te verbeteren in de regio Noord Brabant.

Het zorgnetwerk Rezisto biedt ondersteuning voor infectiepreventie en antibioticabeleid binnen de sector gehandicaptenzorg. Wij hebben daarvoor een werkgroep opgericht: ‘Hygiënisch werken in de gehandicaptenzorg’. Samen met deze werkgroep brengen wij in kaart waar de behoeftes liggen in de regio, en bieden wij tools en ondersteuning om aan de slag te gaan met infectiepreventie.

Klik hier voor meer informatie over de werkgroep.