15 februari 2022 – nascholing urineweginfecties

Als doktersassistente heb je een belangrijke rol in de afhandeling van klachten van patiënten met (mogelijke) urineweginfecties. Om deze patiënten adequaat te kunnen behandelen, is het van belang om goed zicht te hebben op risicofactoren, op een betrouwbare manier urinediagnostiek te verrichten en, waar nodig, aanvullend onderzoek in gang te zetten. Meer informatie over de inhoud van de nascholing, kosten en accreditatiepunten lees je hier.

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.