15-09-2022: Uitnodiging KNIP-LZ

Er is heel veel kennis op het gebied van infectiepreventie in de regio. Alleen zit die kennis niet bij iedereen en niet op alle onderwerpen. Zo is het idee ontstaan voor een veldnorm voor de organisatie van infectiepreventie. Door middel van een audit wordt de veldnorm ‘getoetst’ en ontstaat er een beeld van de organisatie van het infectiepreventiebeleid. Niet om te beoordelen! De audit is slechts een instrument van waaruit we kennis kunnen delen en kunnen samenwerken.

Wat is KNIP-LZ precies?

Er zijn nu zes pilots van de audit uitgevoerd bij vijf verschillende VVT- organisaties. Hieruit bleek dat iedere instelling onderwerpen heeft waar ze in uitblinken. En dat kan verschillen per instelling. Dus er is zeker mogelijkheid voor kennisdeling.

Wat biedt KNIP-LZ jou?

Die kennis gaan we delen op de themamiddag op 15 september 2022.

Ben je bestuurder, manager, beleidsadviseur, kwaliteitsfunctionaris, deelnemer van de infectiecommissie, deskundige infectiepreventie?

Je bent van harte uitgenodigd. Meld je aan!

Het programma:

KNIP-LZ Uitnodiging en programma  (Klik op de link)

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.